Plaid Cymru'n 'methu â chefnogi' treth ar dwristiaeth

Treth Twristiaeth Image copyright Thinkstock

Mae Plaid Cymru'n dweud nad ydy'n bosib iddyn nhw gefnogi'r syniad o gyflwyno treth newydd ar dwristiaeth.

Yn ôl Steffan Lewis AC byddai'r dreth yn "faich ychwanegol" ar sector sydd angen bod yn fwy cystadleuol, gan awgrymu y dylid gostwng lefel treth ar werth ar dwristiaeth yn hytrach.

Mae'n un o bedair treth bosibl sy'n cael eu hystyried ar gyfer Cymru ar hyn o bryd.

Fe ddaw sylwadau Mr Lewis wedi i'r Ceidwadwyr Cymreig ddweud y byddai treth ar dwristiaeth yn cael effaith andwyol ar fusnesau.

Image caption Dywedodd Steffan Lewis y byddai'r dreth yn rhoi baich ychwanegol ar y diwydiant

Mae gweinidogion yn dweud y byddan nhw'n penderfynu pa drethi newydd y byddan nhw'n eu cefnogi yn gynnar y flwyddyn nesaf.

Dywedodd Mr Lewis: "O dan yr amgylchiadau presennol, fedr Plaid Cymru ddim cefnogi gosod baich ychwanegol ar y sector twristiaeth pan fo angen iddo fod yn fwy cystadleuol.

"Twristiaeth yw asgwrn cefn yr economi mewn sawl rhan o Gymru.

"Yn gynyddol, mae'r byd yn dod yn fwy cystadleuol, a rhaid i ni gymryd pob mantais er mwyn gwerthu Cymru fel cyrchfan i ymwelwyr.

"Mae Plaid Cymru'n credu y gallai gostwng TAW ar dwristiaeth roi hwb enfawr i economi Cymru."

Dywedodd fod treth twristiaeth yn "syniad oedd wedi ei gynnig gan Lywodraeth Llafur Cymru" a'i fod yn croesawu cynnig gwahanol ar gyfer treth ar blastigau tafladwy.

Cafodd y ddau opsiwn eu cynnig yn y gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Pynciau Cysylltiedig