Caitlin Perry
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Cyflog byw yn 'gwneud gwahaniaeth'

18 Hydref 2017 Diweddarwyd 06:49 BST

Mae mwyafrif awdurdodau lleol Cymru yn talu llai na'r cyflog byw i staff sydd ar eu lefelau tâl isaf.

Cyfradd wirfoddol yw'r cyflog byw sy'n cael ei bennu'n annibynnol, yn seiliedig ar gostau byw sylfaenol.

Does gan 15 o'r 22 awdurdod ddim ymrwymiad i dalu o leiaf £8.45 yr awr i weithwyr.

Isafswm cyflog cenedlaethol oedd Caitlin Perry yn ei dderbyn pan oedd hi'n gweithio mewn siop goffi.

Erbyn hyn mae'n cael cyflog byw ar ôl dechrau swydd newydd yn y Cynulliad, ac mae'n dweud bod y cyflog uwch wedi gwella ansawdd ei bywyd.