'Diddordeb yn barod' mewn rheoli Tafarn Sinc, Sir Benfro

Tafarn Sinc
Image caption Mae Cymdeithas Tafarn Sinc yn gobeithio bod yn berchen y dafarn erbyn diwedd mis Hydref

Mae'r fenter gymunedol tu cefn i'r ymgyrch i brynu Tafarn Sinc ym mro'r Preseli yn dweud bod pobl eisoes wedi dangos diddordeb mewn rheoli'r dafarn.

Ddydd Llun fe gyhoeddodd Cymdeithas Tafarn Sinc eu bod nhw'n chwilio am gwpl i reoli'r dafarn yn Rhos-y-bwlch (Rosebush).

Mae'r gymdeithas yn gobeithio y bydd y busnes a'r adeilad wedi cael ei drosglwyddo i'w gofal nhw ymhen tair wythnos ar ôl iddyn nhw godi dros £300,000 i'w phrynu.

Mae disgwyl i'r rheolwyr presennol roi'r gorau i'w gwaith ar Hydref 28.

Mewn cyfarfod cyhoeddus nos Lun, fe gyhoeddodd y gymdeithas bod Lonwen Thomas, sydd â "phrofiad helaeth o redeg tafarndai yng nghefn gwlad", wedi cytuno i gamu i'r adwy dros dro nes bod y swydd wedi ei llenwi'n barhaol.

Image copyright Cymdeithas Tafarn Sinc
Image caption Mae hysbyseb am swydd Tafarn Sinc yn cael ei rhannu ar wefannau cymdeithasol a phapurau lleol

Mae'r hysbyseb yn gofyn am "gwpwl profiadol, croesawgar" i arwain tîm, ac "i hyrwyddo gobeithion y fenter o hybu treftadaeth a diwylliant y fro".

Mae'r gallu i siarad a defnyddio'r Gymraeg yn "hanfodol", meddai'r hysbyseb, yn ogystal â phrofiad o arlwyo a rhedeg tŷ tafarn.

Ymholiadau yn barod

"Mae'n amlwg y bydd penodi pobl rhugl eu Cymraeg yn tanlinellu holl raison d'être y prosiect," meddai Hefin Wyn, Cadeirydd dros dro Cymdeithas Tafarn Sinc.

"Y bwriad yw adlewyrchu natur y gymuned oddeutu mynyddoedd y Preseli. Bydd yna groeso cwbl Gymreig yn cael ei gynnig i ymwelwyr o bob cwr o'r byd.

"Mae'r hysbyseb wedi bod allan ers ychydig ddiwrnodau erbyn hyn, ac mae 'na ymholiadau wedi bod yn barod.

"Rydyn ni'n hyderus y byddwn ni'n gallu llenwi'r rôl, ac ar ôl y dyddiad cau fe fyddwn ni'n edrych ar y sefyllfa ac yn mynd o fan'no."

Image caption Byddai disgwyl i'r rheolwyr newydd redeg y bwyty a'r dafarn i'r Gymdeithas

Dywedodd y rheolwyr presennol, Brian a Hafwen Davies, wrth raglen Taro'r Post ar BBC Radio Cymru brynhawn Mawrth: "Mae'n neis bod y gymuned wedi dod 'mlaen a prynu fe.

"Mae e [rhedeg tafarn] yn waith caled, ond gyda pwy bynnag sy'n cymryd e drosto, byddan nhw'n mwynhau fe, achos y bobl sy'n dod mewn a mas drwy'r drws.

"Mae hi wedi bod yn galed yn ystod yr wythnos diwetha', pobl yn dod mewn a mas yn dweud 'ni'n mynd i weld ishe chi'.

"Ond byddwn ni still yn dod i'r dafarn, so ni'n mynd ymhell."

Pryder am Y Cŵps

Yn y cyfamser fe gadarnhaodd perchnogion tafarn enwog Y Cŵps yn Aberystwyth nad ydyn nhw wedi dod o hyd i denant newydd ar gyfer y dafarn.

Mae'r tenantiaid presennol wedi dweud eu bod nhw am roi'r gorau i'r gwaith ar ddiwedd Hydref.

Oni bai bod tenant arall yn cymryd yr awenau, dywedodd y perchennog, Bragdy Felinfoel, y bydd y dafarn yn cau ar Hydref 31.

Image copyright Google
Image caption Mae dyfodol tafarn Y Cŵps yn Aberystwyth yn ansicr hefyd ar ôl i'r tenantiaid presennol gyhoeddi eu bod yn gadael

Straeon perthnasol