Beirniadu'r BBC am ddiddymu cyfres fusnes Radio Wales

Brian Meechan
Image caption Gohebydd busnes BBC Cymru, Brian Meechan, oedd cyflwynydd y gyfres

Mae mudiadau busnes yng Nghymru wedi beirniadu penderfyniad BBC Cymru i ddod â chyfres fusnes BBC Radio Wales, Wales at Work, i ben.

Ni fydd cyfres arall wedi i'r un bresennol ddod i ben ym mis Tachwedd.

Mewn llythyr at Gyfarwyddwr BBC Cymru, Rhodri Talfan Davies, galwodd CBI Cymru a Ffederasiwn y Busnesau Bach ar i'r gorfforaeth newid ei phenderfyniad.

Dywedodd BBC Cymru bod bwriad ganddyn nhw i "gryfhau" eu hadroddiadau busnes drwy ehangu gwasanaethau eraill.

'Cymru ar ei cholled'

Wrth ysgrifennu at Mr Talfan Davies, dywedodd Cadeirydd CBI Cymru, Michael Plaut y byddai'r penderfyniad yn golygu bod Cymru ar ei cholled o ran darpariaeth newyddion busnes.

Dywedodd fod y gymuned fusnes yng Nghymru'n gwerthfawrogi'r rhaglen, gan ddwyn sylw at y cynnydd i sylw busnes sy'n digwydd o fewn y BBC yn Yr Alban.

Yn siarad ar ran Ffederasiwn y Busnesau Bach, dywedodd Janet Jones fod y penderfyniad yn anodd deall, ac y gallai niweidio enw da'r BBC.

Dywedodd fod Wales at Work yn darparu persbectif "hanfodol a diduedd o'r tirlun busnes" ac na fyddai sylw ehangach ar-lein yn llenwi'r bwlch.

Ychwanegodd fod y cyhoeddiad yn achos penbleth "oherwydd ei bod yn adeg hynod ansicr i fusnesau yng Nghymru o ystyried yr amgylchiadau'n ymwneud â Brexit".

'Cryfhau adroddiadau'

Mewn datganiad, dywedodd BBC Cymru fod "adrodd ar straeon busnes yn rhan allweddol o waith adran newyddion BBC Cymru, a'n bwriad ydy i gryfhau, nid gwanhau, ein hadroddiadau yn y maes hwn".

Dywedodd y llefarydd bod y BBC wedi "cymryd y penderfyniad anodd" i ddod a'r rhaglen i ben er mwyn "blaenoriaethu arian a chryfhau ein gallu i adrodd ar straeon busnes yn ei rhaglenni amser brig a'n gwasanaethau teledu".

Ychwanegodd: "Yn rhan o'r datblygiadau yma, fe fyddwn ni'n lansio rhan fusnes ar ein safle newyddion ar y we yn y flwyddyn newydd.

"Yn ogystal â hynny, rydyn ni yn ddiweddar wedi penodi James Williams i arwain ein hadroddiadau ar y trafodaethau Brexit, sydd yn bwnc eithriadol o bwysig i fusnesau Cymru."

Pynciau Cysylltiedig