Mwy o fflatiau ym Mae Caerdydd yn methu prawf cladin

Quayside apartments Image copyright Google
Image caption Dywedodd Cyngor Caerdydd bod cladin ar fflatiau Quayside wedi methu profion

Mae wedi dod i'r amlwg bod cladin ar floc arall o fflatiau yng Nghaerdydd wedi methu profion tân yn dilyn tân Tŵr Grenfell.

Dywedodd Cyngor Caerdydd eu bod yn bryderus am y canlyniadau ar gladin fflatiau Quayside ar Bute Place ym Mae Caerdydd.

Cafodd deunydd alwminiwm cyfansawdd ei ddefnyddio ar y fflatiau sydd dan berchnogaeth breifat - deunydd sydd wedi bod yn destun ymchwiliad ers trychineb Grenfell.

Mae Bellway, y cwmni adeiladodd y 79 o fflatiau, wedi dweud y bydd yn adolygu'r dyluniad.

Mae cladin ar fflatiau yn Prospect Place, Caerdydd ac eraill yng Nghasnewydd hefyd wedi methu profion wedi Grenfell.

'Ymwybodol a phryderus'

Dywedodd y cwmni sy'n rheoli'r bloc o fflatiau bod y cladin ar un ochr o'r adeilad.

Mae Cyngor Caerdydd wedi dweud eu bod yn "ymwybodol ac yn bryderus" am y profion, a bod y "cyfrifoldeb am ddiogelwch unrhyw adeiladau yn amlwg yn fater i berchennog y datblygiad".

Ychwanegodd y llefarydd bod y cyngor wedi "cynnig cefnogaeth" ac yn bwriadu "ystyried y camau priodol" i'w cymryd.

Image copyright PA
Image caption Mae'r profion wedi eu cynnal yn dilyn trychineb Tŵr Grenfell

Bellway Homes wnaeth adeiladu'r bloc, yr un cwmni oedd yn gyfrifol am adeiladu fflatiau yn Prospect Place.

Dywedodd llefarydd nad oedd y cwmni yn berchen y safle bellach, ond eu bod yn "cefnogi ac yn darparu unrhyw wybodaeth sydd ei angen ar y rheolwyr sy'n gyfrifol am yr adeilad".

Ychwanegodd y llefarydd bod y cwmni'n "falch" o'r datblygiad, ond yn "derbyn bod pryder erbyn hyn am benderfyniadau'r diwydiant a'r rheoleiddwyr ar y pryd".

Dywedodd y rheolwyr, Warwick Estates, bod mesurau mewn grym sy'n unol â chyngor gan Lywodraeth y DU wedi Grenfell.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol