Carwyn Jones: Angen 'etholiad arall heb dêl Brexit'

Carwyn Jones
Image caption Roedd sylwadau'r Ysgrifennydd Tramor, Boris Johnson, fod Brexit yn gyfle i adael i "Lew Prydain ruo" yn "nonsens" medd Carwyn Jones

Fe fydd yn rhaid cynnal etholiad cyffredinol arall yn 2019 os yw Theresa May yn methu sicrhau cytundeb Brexit, yn ôl y Prif Weinidog Carwyn Jones.

Yn siarad ar raglen S4C O'r Senedd, cyhuddodd Mr Jones Lywodraeth Prydain o fynnu glynu at ddarlun afrealistig o safle Prydain yn y byd, gan ddweud fod y DU yn "llai na Fietnam".

Mae Prydain yn bwriadu gadael yr Undeb Ewropeaidd ym mis Mawrth 2019, ond mae'r trafodaethau gyda'r 27 wladwriaeth arall ar faterion fel masnach a thaliadau i'r gyllideb eto i ddwyn ffrwyth.

Mae rhai ASau wedi galw ar Mrs May i fygwth gadael heb arwyddo unrhyw gytundeb, ond mae eraill wedi awgrymu byddai hynny'n arwain at gyflafan economaidd.

'Nonsens'

Dywedodd Carwyn Jones: "Os oes dim byd yn digwydd a does dim cytundeb, wedyn Brexit caled fydd hi. Ond fydd hynny'n fethiant llwyr gan lywodraeth San Steffan.

"I fi, fydde'n rhaid cael etholiad cyffredinol cynnar er mwyn i bobol fynegi barn ar y ffaith eu bod nhw wedi methu.

"Ond mae hyn yn broblem. Does dim un person yn Llundain nawr sy' â'r awdurdod i yrru hyn ymlaen."

Fe alwodd Mrs May etholiad cyffredinol yn gynharach eleni, llai na dwy flynedd ers yr etholiad cyffredinol blaenorol.

Image copyright EPA
Image caption Mae Theresa May wedi dweud ei bod eisiau gweld cynnydd yn nhrafodaethau Brexit

Yn sgil hynny fe gollodd y Ceidwadwyr eu mwyafrif yn Nhŷ'r Cyffredin.

Mae Carwyn Jones wedi disgrifio sylwadau yr Ysgrifennydd Tramor, Boris Johnson, fod Brexit yn gyfle i adael i "Lew Prydain ruo" fel "nonsens."

"Mae'n rhaid i ni fod yn realistic fan hyn," meddai. "Dyw'r byd ddim yn mynd i droi rownd i ni a dweud 'ni'n mynd i helpu chi mas o achos y ffaith taw Prydain 'y chi.'

'Prydain yn fach'

"Nid fel 'na mae'r byd rhagor.

"Mae Prydain yn fach. Mae Prydain yn llai na Fietnam. Hanner seis Japan.

"Mae'n rhaid i ni fod yn realistic, a mae'n holl-bwysig fod Brexit yn cael ei yrru gan bobl sy'n synhwyrol, sy'n bragmatig a nid pobol sy'n genedlaetholwyr.

"Mae'r cenedlaetholwyr mwyaf yn San Steffan ac yn Whitehall, a nid yn unrhyw le arall yn y Deyrnas Unedig."

Bydd cyfle i weld O'r Senedd ar S4C Nos Fawrth am 2200

Pynciau Cysylltiedig