Eglwys yn Aberteifi i symud i ystâd ddiwydianol

Mount Zion Image copyright Google
Image caption Cafodd Eglwys Mount Zion ei sefydlu yn 1880 yn chwaer sefydliad i Eglwys Bethania, sy'n rhannu'r un tir

Mae addolwyr yn Aberteifi wedi cael caniatâd i symud eu heglwys o ganol y dref i ystâd ddiwydiannol gerllaw.

Roedd Eglwys y Bedyddwyr Mount Zion ar Stryd y Priordy wedi gwneud cais i Gyngor Ceredigion i newid y defnydd o uned ar Barc Teifi o fod yn swyddfa i addoldy.

Roedd swyddogion y cyngor yn dweud y byddai colli'r adeilad yn amddifadu'r farchnad o adeilad sydd wedi ei greu'n bwrpasol ar gyfer busnesau.

Cafodd y mater ei gyfeirio at banel archwilio safle, ac fe wnaeth y panel adrodd eu canfyddiadau i'r Pwyllgor Rheoli Datblygu ym mis Hydref.

Ond mewn cyfarfod o'r pwyllgor ar 11 Hydref fe benderfynodd y cynghorwyr y byddai modd rhoi caniatâd i'r cais i newid pwrpas yr adeilad.

Image caption Mae 7 Parc Teifi wedi bod yn wag ers i ganolfan alwadau ffôn adael yr adeilad bedair blynedd yn ôl

Roedd Cyngor Tref Aberteifi yn cefnogi cais yr eglwys, am y byddai'n "lleihau lefelau traffig ar Stryd y Priordy ar ddyddiau Sul yn sylweddol", ac y byddai'n "braf gweld yr adeilad gwag ar Barc Teifi yn cael ei ddefnyddio gan y gymuned".

Yn dilyn yr ymweliad â'r safle daeth y cynghorwyr i'r penderfyniad y byddai modd caniatáu y cais am fod yr adeilad wedi bod yn wag ers dros bedair blynedd a bod yna anghenion cymunedol gan yr eglwys am fod nifer yr addolwyr yn cynyddu.

Ond bydd y clwb ieuenctid yn parhau i gael ei gynnal yn ystod yr wythnos yn yr adeilad gwreiddiol yng nghanol y dref.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol