Tân mewn meithrinfa yng Nghellan yng Ngheredigion

Meithrinfa Image copyright Google

Mae'r gwasanaethau brys wedi llwyddo i reoli tân mewn meithrinfa yng Ngheredigion dros nos.

Bu 19 o ddiffoddwyr wrthi am dair awr yn ceisio diffodd y fflamau ym Meithrinfa Y Dyfodol yng Nghellan ger Llanbed.

Cafodd criwiau eu galw i'r adeilad dau lawr am 23:42 nos Fercher.

Mewn neges ar dudalen Facebook y feithrinfa, dywedodd llefarydd bod y feithrinfa ei bod "wedi ei difrodi gan dân ofnadwy, felly byddwn ar gau am gyfnod tra ein bod yn trefnu lleoliad."

Mae'n debyg bod y tân yn rhan ucha'r adeilad.

Bydd swyddogion nawr yn cynnal ymchwiliad i achos y tân.

Chafodd neb ei anafu.