Y ward plant sydd 'fel teulu'

Phil, Llew, Llinos a Macsen
Image caption Pete a Llinos Davies gyda Llew a'i frawd Macsen

Wrth i raglen Children's Ward ar BBC One Wales ddangos bywyd yn ward plant Ysbyty Maelor Wrecsam am y tro cyntaf, mae mam i blentyn anabl wedi egluro pam iddi hi gytuno i'w phlentyn gael ei ffilmio.

"Roedd yn bwysig gwneud er mwyn i bobl weld beth mae'r staff ar y ward yn ei wneud inni," meddai Llinos Davies o Sir y Fflint ar Raglen Aled Hughes, Radio Cymru.

"Dydi be' maen nhw'n cael eu talu ddim digon.

"Dydyn nhw ddim yn ei wneud o am y pres. Fyddai neb yn ei wneud o am y pres maen nhw'n cael eu talu. Maen nhw mor garedig."

Mae Llew, mab chwech oed Llinos a'i gŵr, Pete, yn dioddef o barlys yr ymennydd cwadrwplegig sy'n effeithio ar ei holl gorff.

Mae hefyd yn dioddef o epilepsi ac mae annwyd cyffredin yn gallu peryglu ei fywyd.

"Os mae o efo annwyd mae'n gallu mynd mewn i chest infection," meddai Llinos.

"Rydyn ni i fyny trwy'r nos efo fo os ydi o'n pesychu.

"Mae o'n gallu ei anadlu i mewn i'w lungs o a marw felly mae'n rhaid inni fod on the ball efo fo.

"Os fysa ni ddim, dwi ddim isho meddwl be fydda'n gallu digwydd iddo fo."

Gweld tu ôl i'r llen

Yn ogystal â tynnu sylw at ofal y staff roedd Llinos a Phil eisiau i bobl wybod beth maen nhw fel teulu'n gorfod delio ag o bob dydd.

"Pan rydyn ni'n dweud bod Llew yn sâl, hyn ydi be dani'n feddwl. Roedd yn bwysig i bobl weld be' mae teuluoedd yn mynd trwyddo efo plant anabl."

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Gwrandewch ar sgwrs Aled Hughes gyda Llinos Davies ar Radio Cymru cyn i raglen gyntaf Children's Ward gael ei darlledu.

Ar y rhaglen rydyn ni'n gweld Llew yn brwydro gyda niwmonia wedi i annwyd droi'n haint ar ei ysgyfaint.

Oherwydd ei gyflwr mae'r teulu'n gallu dod â Llew i'r ward ar unrhyw adeg heb wneud apwyntiad.

"Rydyn ni'n gallu ffonio nhw unrhyw amser ac alla i ddim dweud faint o gymorth mae hynny wedi bod inni.

"Maen nhw i gyd yn ei adnabod o. Maen nhw mor neis a maen nhw'n neud hyn dim jyst i Llew ond i gannoedd o blant sydd angen dod i fewn.

"Maen nhw fel teulu inni achos rydan ni'n nabod nhw mor dda a mae nhw'n nabod ni - mae'n nhw'n gwybod jyst i roi cwtch weithiau."

Teimlo fel 'colli plentyn'

Mae Llinos wedi gweld rhan o'r gyfres yn barod ond roedd hi'n ei chael hi'n anodd iawn gwylio meddai.

"Bob amser dwi'n edrych ar bethau fel hyn efo Llew neu'n siarad am Llew mae fel mod i wedi colli plentyn achos dydi o ddim y plentyn oni'n meddwl oni'n gael. Mae'n galed weithiau.

"Ers iddo fo gael ei eni dydi o ddim yn gallu siarad ac mae'n cymryd bwyd drwy bibell yn ei stumog.

"Mae'n methu cerdded a dydyn ni ddim yn rhy sicr faint mae'n gallu ei ddeall chwaith, felly dros y blynyddoedd mae hi wedi bod yn galed iawn.

"Ond gan amlaf mae o'n gwybod sut i gael ei ffordd ei hun, yn enwedig efo'i dad!

"Mae o'n ein hadnabod ni - ar y dechrau doedden ni ddim yn siŵr.

"Ro'n i yna pan roedden nhw'n ffilmio popeth, dwi bron byth yn gadael ei ochr pan mae o'n sâl ond roedd ei weld o ar ffilm yn wahanol..."

Pynciau Cysylltiedig