Cofio 30 mlynedd ers damwain trên angheuol pont Glanrhyd
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Gohebydd yn hel atgofion am ddamwain trên pont Glanrhyd

19 Hydref 2017 Diweddarwyd 12:15 BST

Union 30 mlynedd yn ôl - yn Hydref 1987 - cafodd pedwar o bobl eu lladd ar ôl i drên yn cludo teithwyr yn Sir Gaerfyrddin ddisgyn i Afon Tywi.

Roedd Alun Lenny yn gweithio fel gohebydd i BBC Cymru ar y pryd, ac fe gafodd alwad i adrodd y newyddion am y ddamwain ar bont Glanrhyd ger Llandeilo ar y bore hwnnw.

Bu'n hel atgofion am y digwyddiad gyda Dylan Jones ar raglen y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru fore Iau.