Babi wedi marw o ganlyniad i 'un digwyddiad'

Scully Hicks Image copyright LLUN TEULU
Image caption Bu farw Elsie Scully-Hicks ym mis Mai 2016

Mae llys wedi clywed fod babi 18 mis oed, yr honnir iddi gael ei lladd gan ei thad, wedi marw o ganlyniad i "un digwyddiad".

Mae Matthew Scully-Hicks, 31 oed, yn gwadu llofruddio ei ferch fabwysiedig Elsie yn eu cartref yng Nghaerdydd ym mis Mai 2016.

Cafodd ei chludo ar frys i'r ysbyty wedi iddi gael ei tharo'n anymwybodol, ond bu farw bedwar diwrnod yn ddiweddarach ar ôl cael niwed difrifol i'w hymennydd.

Dywedodd ymgynghorydd pediatrig wrth Lys y Goron Caerdydd fod Elsie "wedi dioddef trawma sylweddol".

Image caption Mae Matthew Scully-Hicks yn gwadu llofruddiaeth

"Rwyf o'r farn ei bod hi'n annhebygol iawn fod yr holl bethau hyn wedi codi ar wahân," meddai'r Dr Marian McGowan wrth y rheithgor.

"Y tebygrwydd yw eu bod i gyd yn rhan o'r un digwyddiad.

"Rwy'n meddwl mai'r unig eglurhad yw bod y plentyn wedi dioddef trawma sylweddol."

Dywedodd fod y modd y rheolodd yr ysbyty ei hanafiadau pen yn "hollol briodol" ac yn cadw at y canllawiau.

Mae'r achos yn parhau.

Pynciau Cysylltiedig