Gwrthod fisa i wraig dyn ag anableddau difrifol

fisa
Image caption Mae Leah a Simon Waterman yn aros i glywed canlyniad eu hapêl

Mae dyn o'r Fenni sy'n ddifrifol wael ar ôl dioddef strôc wedi cael gwybod mai ef fydd unig ofalwr ei ddau blentyn, wedi i'r awdurdodau wrthod fisa i'w wraig.

O ganlyniad i'r strôc, dydy Simon Waterman, sy'n 56 oed, ddim yn gallu siarad, mae'n dioddef ffitiau cyson ac mae'n gorfod defnyddio cadair olwyn.

Ei wraig, Leah o'r Philipinau sy'n gofalu amdano fe a'u plant Kimi, 10 oed a Bryce, 7 oed.

Cafodd ei chais am fisa i aros yn y wlad ei wrthod gan y Swyddfa Gartref oherwydd nad oedd yna "amgylchiadau eithriadol" yn ei hatal rhag defnyddio'r dull traddodiadol o ymgeisio o'r tu allan i'r DU.

Dywedodd y Swyddfa Gartref eu bod wrthi'n ystyried apêl Mrs Waterman a'r wybodaeth newydd y mae hi wedi ei ddarparu.

Image caption Mae Leah Waterman yn poeni y bydd yn rhaid iddi adael ei gŵr a'i phlant

Roedd Simon a Leah Waterman yn byw yn y Philipinau gyda'u plant pan gafodd y cyn heddwas milwrol strôc difrifol ym mis Medi 2015.

Dim ond "ie" neu "na" mae'n gallu ei ddweud, dydy e ddim yn gallu ysgrifennu, ac mae'n cael trafferth cerdded.

Ar ôl treulio dros fis mewn ysbyty, fe deithiodd y cwpl i'r Fenni i ymweld â theulu ym mis Rhagfyr 2015.

Ond datblygodd Simon ffitiau - rhai ohonyn nhw'n para am oriau - a phenderfynodd y cwpl aros yn y Fenni i gael cefnogaeth teulu.

Pan ddaeth ei visa ymwelydd i ben ym mis Gorffennaf 2016, fe wnaeth Leah gais i gael aros yn y wlad.

Image caption Mae Simon Waterman yn cyfathrebu drwy gymorth ap cyfrifiadurol

Dywedodd fod cyfreithiwr wedi dweud wrthi y gallai wneud hynny yn y DU oherwydd fod y dirywiad yn iechyd ei gwr yn cael ei ystyried yn "amgylchiad eithriadol".

Ond gwrthododd y Swyddfa Gartref y cais ym mis Awst eleni.

Mae'r cwpl yn apelio yn erbyn y penderfyniad.

Os na fydd yn llwyddiannus, bydd yn rhaid i Leah adael ei gŵr a'i phlant a theithio i'r Philipinau i wneud cais am fisa newydd, neu fynd a'r plant gyda hi.

Dywedodd Simon, sy'n cyfathrebu drwy gymorth ap, ei fod yn "flin a siomedig" a'r penderfyniad.

Mewn datganiad, dywedodd y Swyddfa Gatref ei bod wrthi'n "ystyried apêl Mrs Waterman a'r wybodaeth newydd y mae hi wedi ei ddarparu."

Ychwanegodd y "byddai'n anaddas i ni wneud sylw pellach ar hyn o bryd".

Pynciau Cysylltiedig