Newid polisi rygbi Cymru yn 'torri calon' Rhys Webb

Webb

Mae mewnwr Cymru, Rhys Webb wedi dweud ei fod yn "torri ei galon" ar ôl cael gwybod na fydd yn cael chwarae dros Gymru ar ôl ymuno â Toulon yn Ffrainc.

Wedi newid rheol gan Undeb Rygbi Cymru, ni fydd chwaraewyr sydd â chlybiau'r tu allan i Gymru yn cael chwarae i'r tîm cenedlaethol, oni bai eu bod eisoes wedi ennill 60 o gapiau.

Dywedodd Webb, sydd wedi ennill 28 cap, ei bod hi'n "warth" na chafodd wybod am y newid cyn arwyddo i Toulon.

Ond ychwanegodd na fyddai'n newid ei feddwl, ac y byddai'n symud i Ffrainc yn 2018.

'Mae'n jôc'

Dywedodd y mewnwr 28 oed: "Dydw i ddim yn gwybod pa mor hir fydd hi'n cymryd i ddod dros hyn.

"Mae'n jôc. Dwi wedi siomi. Mae cynrychioli fy ngwlad yn golygu gymaint i mi ac mae cael gwybod na fydda' i'n cael chwarae yn dorcalonnus."

Daeth y cyhoeddiad yn gynharach yn y mis y bydd Webb yn gadael y Gweilch a'i fod wedi arwyddo cytundeb tair blynedd gyda Toulon.

Ar y pryd, dywedodd y clwb y byddai Webb yn parhau i chwarae i Gymru, ond yr wythnos hon cyhoeddodd URC newid i'r rheol ynglŷn â chwaraewyr clybiau tramor.

Image caption 28 o gapiau mae Rhys Webb wedi eu hennill dros Gymru

Dywedodd Webb: "Fe wnes i arwyddo i Toulon ar yr amod y gallwn i gael fy ystyried i Gymru cyn belled fy mod i'n chwarae yn dda.

"Roedd dal yn benderfyniad mor anodd. Ro'n i'n teimlo bod rhaid siarad gyda'r Gweilch wyneb yn wyneb. Roedd yn dorcalonnus i ddweud wrthyn nhw.

"Dywedodd neb unrhyw beth [am newid polisi]. Nid y Gweilch hyd yn oed pan es i i weld nhw."

Ychwanegodd ei fod wedi trafod y mater gyda hyfforddwr Cymru, Warren Gatland, a'i fod yntau wedi dweud y "gallai bod system newydd mewn grym", ond heb gadarnhad.

'Methu gwrthod' cynnig Toulon

Mae Webb yn nhymor olaf ei gytundeb deuol, lle mae'r undeb yn talu 60% o'i gyflog, a'r Gweilch yn talu'r gweddill.

Dywedodd bod yr undeb wedi cynnig cytundeb arall iddo, ond nad oedd hynny yn cyrraedd ei ddisgwyliadau.

"Fe wnes i wrando ar gynnig URC ond doeddwn i ddim yn meddwl ei bod nhw'n rhoi'r gwerth iawn arna' i.

"Roedd cynnig Toulon yn un doeddwn i'n methu ei wrthod. Roedd fel gwireddu breuddwyd i chwarae i glwb fel nhw."

Image copyright Getty Images
Image caption Mae Toulon wedi cael llwyddiant dan arweinyddiaeth eu cadeirydd, Mourad Boudjellal, gan gynnwys ennill Cwpan Ewrop dair blynedd yn olynol

Ychwanegodd nad oedd unrhyw un o URC na'r Gweilch wedi trafod y newid rheolau gydag o, a'i fod "yn siomedig iawn gyda rygbi Cymru ar hyn o bryd".

Gwrthododd awgrym y gallai dynnu'n ôl o'i gytundeb gyda Toulon: "Ni fydda' i'n gwneud hynny. Mae fy nyfodol yn Toulon.

"Dwi'n gwybod mai chwarae dros Gymru yw'r rheswm dros chwarae'r gêm.

"Mae cael fy newis i Gymru dal yn freuddwyd ar hyn o bryd. Mae gwybod na fydd hynny'n digwydd yn brifo, mae wir yn fy ypsetio."

Nid oedd Undeb Rygbi Cymru am wneud sylw.

Straeon perthnasol