Cais i glybiau rygbi wedi marwolaeth dyfarnwr poblogaidd

Alan Lewis Image copyright Rod Davies Photography

Mae clybiau rygbi'r gogledd wedi cael cais i gofio am ddyfarnwr "poblogaidd" cyn gemau'r penwythnos.

Bu farw Alan 'Lwi' Lewis, yr wythnos hon, ar ôl cyfnod o salwch.

Roedd Mr Lewis, o Gaernarfon, yn wyneb cyfarwydd i chwaraewyr a chefnogwyr rygbi ar draws y gogledd.

Mae Cymdeithas Dyfarnwyr Rygbi'r Undeb Gogledd Cymru wedi gwneud cais i holl glybiau'r gogledd i gynnal munud o dawelwch fel "arwydd o barch, ac i gofio am Mr Lewis" cyn eu gemau ar y penwythnos.

'Cymeriad lliwgar'

Dywedodd Ieuan Williams, ysgrifennydd y gymdeithas: "Heddiw fe ddaeth y newyddion trist ein bod wedi colli ein cyfaill a'n cydweithiwr, Lwi, ar ôl brwydr ddewr yn erbyn canser.

"Roedd yn ddyfarnwr adnabyddus yn y gogledd, yn gymeriad lliwgar ac yn un o hoelion wyth y gamp ar lawr gwlad.

"Byddai bob amser yn barod i helpu chwaraewyr ifanc gyda chyngor ac arweiniad. Nid yn unig yr oedd o'n dyfarnu rhai o'r prif gemau yng nghynghreiriau'r gogledd ar y penwythnosau, roedd hefyd yn aml iawn yn dyfarnu gemau rhwng ysgolion yn ystod yr wythnos.

"Roedd hefyd yn cyfrannu'i amser i ddigwyddiadau chwaraeon ar draws y gogledd, boed yn stiwardio Ras yr Wyddfa, neu'n helpu allan mewn gemau rhyngwladol ym Mharc Eirias.

"Bydd colled fawr ar ei ôl, ac rwyf yn anfon fy nghydymdeimladau mwyaf diffuant at ei deulu a ffrindiau."

Dywedodd Iolo Fôn Hughes, capten Clwb Rygbi Caernarfon: "Mae'n newydd trist iawn i holl gymuned y clwb yng Nghaernarfon fod Lwi wedi'n gadael. Roedd wedi bod yn dyfarnu gemau ers cyn co'.

"Roedd yn un o hoelion wyth y gêm, ac yn gymwynaswr i'r gamp yn gyffredinol. Roedd wastad yn barod i gefnogi a helpu gydag unrhyw ddigwyddiad oedd yn cael ei drefnu gan y clwb - roedd gan bawb yma feddwl mawr ohono."

Pynciau Cysylltiedig