Arestio dyn wedi ymosodiad rhyw honedig yn Sir Fynwy

heddlu

Mae dyn 44 oed wedi ei arestio mewn cysylltiad ag ymosodiad rhyw yn Sir Fynwy.

Cafodd Heddlu Gwent eu galw i gyfeiriad yn ardal Cas-gwent am tua 23:30 nos Iau.

Mae tâp heddlu yn amgylchynu'r tai cyfagos ac mae swyddogion yn bresennol.

Mae menyw yn cael cymorth gan swyddogion arbenigol tra bod y dyn yn parhau yn y ddalfa.