Mae Andrew Misell o Alcohol Concern yn dweud bydd hyn yn effeithio yfwyr trwm
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Gosod isafbris ar alcohol 'am effeithio ar yfwyr trwm'

23 Hydref 2017 Diweddarwyd 06:51 BST

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyfraith newydd fydd yn dynodi isafbris ar gyfer gwerthu alcohol yng Nghymru.

Yn ôl Andrew Misell o Alcohol Concern bydd gosod isaf bris ar alcohol yn effeithio yfwyr trwm.

Mae'r llywodraeth wedi cyhoeddi'r gyfraith newydd gan ddweud y bydd yn taclo goryfed ac y gallai olygu y bydd un bywyd yn cael ei achub yr wythnos.

Byddai cyflwyno isaf bris uned o 50c yn golygu na fyddai can o seidr yn cael costio llai na £1 neu £4.69 am botel o win.