Galw am gyflogi ymchwilwyr i daclo stelcian yng Nghymru

dwylo yn teipio Image copyright Getty Images

Dylai Llywodraeth Cymru ariannu ymchwilwyr digidol er mwyn taclo stelcian ac aflonyddu, yn ôl un academydd blaenllaw.

Dywedodd yr Athro Martin Innes wrth BBC Cymru y gallai'r llywodraeth eu hariannu yn yr un ffordd a Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu (PCSO).

Mae'r ffigyrau trosedd diweddaraf yng Nghymru yn dangos fod stelcian ac aflonyddu wedi tyfu'n gynt na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cael cais am sylw.

'Adolygu blaenoriaethau'

Yn ôl yr Athro Innes, cyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Trosedd a Diogelwch ym Mhrifysgol Caerdydd, mae'r cynnydd yn yr achosion stelcian ac aflonyddu wedi digwydd oherwydd y defnydd cynyddol o gyfryngau cymdeithasol.

Dywedodd y gallai'r llywodraeth ariannu ymchwilwyr cymunedol er mwyn cynorthwyo swyddogion heddlu.

Mae Llywodraeth Cymru eisoes yn ariannu swyddogion PCSO yng Nghymru, yn wahanol i'r arian sy'n dod o Lywodraeth y DU ar gyfer plismona.

Mae cynnydd wedi bod mewn troseddau stelcian ac aflonyddu mewn sawl gwlad, yn enwedig yn Asia ble mae'r defnydd o gyfryngau cymdeithasol wedi cynyddu'n sylweddol.

Image copyright Getty Images

Yn y gorffennol mae Llywodraeth Cymru wedi dweud eu bod yn awyddus i weld grymoedd dros blismona'n cael eu datganoli i Gymru.

Mae'r Swyddfa Ystadegau wedi dweud fod y cynnydd mewn troseddau yn rhannol oherwydd bod yr heddlu bellach yn eu cofnodi'n well nag oedden nhw gynt.

Ond maen nhw'n dweud fod mwy o droseddau wedi digwydd pan mae'n dod at droseddau treisgar, stelcian ac aflonyddu.

Yn ôl yr Athro Innes, dylai'r ffigyrau diweddaraf annog y lluoedd heddlu i ailedrych ar eu blaenoriaethau plismona yng Nghymru.

Pynciau Cysylltiedig