Cymryd camau i ddelio â grwpiau sy'n 'bygwth' y cyhoedd

Brymbo Image copyright Google
Image caption Mae trigolion Brymbo yn dweud bod grwpiau wedi bod yn achosi difrod troseddol yn y pentref

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi lansio ymgyrch i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn cymuned yn Wrecsam.

Mae'r heddlu wedi cymryd y camau ym Mrymbo wedi i aelodau'r cyhoedd honni bod grwpiau o bobl ifanc wedi bod yn "bygwth" pobl ac yn achosi difrod troseddol.

"Mae'r codi ofn a'r gofid sy'n cael ei achosi hefyd wedi cael effaith ar fusnesau lleol," meddai llefarydd o Heddlu Gogledd Cymru.

Mae gorchymyn gwasgaru mewn grym, sy'n golygu y gall yr heddlu orfodi pobl i adael yr ardal.

Pynciau Cysylltiedig