Ymchwiliad heddlu wedi marwolaeth Wrecsam

Wrecsam

Mae'r heddlu yn cynnal ymchwiliad yn dilyn marwolaeth gwraig yn Wrecsam.

Galwyd y gwasanaethau brys i'r tŷ yn Llai am 06:35 yn dilyn adroddiadau am "argyfwng meddygol."

Cafodd y wraig ei chludo i Ysbyty Maelor Wrecsam.

Mae'r heddlu yn trin y digwyddiad fel marwolaeth "heb eglurhad" ac mae swyddogion archwilio fforensig wedi bod yn bresennol yn y tŷ yn Ffordd Mabon, Llai.