Cynnydd 40% mewn triniaeth canser cyflym

cancer Image copyright SPL

Mae'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru yn llwyddo i wella'r ffordd mae cleifion canser yn cael eu blaenoriaethu ar gyfer triniaeth.

Yn ôl yr ystadegau diweddara a ryddhawyd gan y GIG roedd cynnydd o 40% mewn achosion lle'r oedd cleifion yn cael eu blaenoriaethau ar gyfer triniaeth ar frys.

Yn ôl Llywodraeth Cymru mae'r cynnydd wedi digwydd oherwydd gwelliannau yn y ffyrdd mae cleifion yn cael diagnosis ac wedyn eu cyfeirio ar gyfer triniaeth.

Fodd bynnag mae'r elusen gofal canser Macmillan yn parhau i fod yn bryderus fod rhai targedau amser yn cael eu methu.

Yn ôl y data fe gafodd 7,573 o gleifion ddiagnosis yn dilyn "llwybr diagnosis canser brys" y llynedd.

Mae hynny yn cymharu â 2,286 yn 2012.

Ymwybyddiaeth yn gwella

Dywedodd Llywodraeth Cymru fod nifer o ffactorau y tu ôl i'r data diweddara gan gynnwys meddygon teulu yn llwyddo i wneud diagnosis cynnar, ac mae ymwybyddiaeth yn gwella o symptomau.

Dywedodd llefarydd ar ran y llywodraeth:" Mae cyfraddau goroesi canser yn parhau i wella yng Nghymru ac er bod cynnydd mewn nifer o achosion mae'r nifer sydd yn cael eu gweld o fewn yr amser targed wedi gwella.

Yn ôl Susan Morris o elusen Macmillan: "Mae'r amseroedd aros canser diweddara yn dangos fod y targed 31 diwrnod yn cael ei gyrraedd, ond mae'r targed 62 diwrnod yn cael ei fethu unwaith eto.

"Mae rhagor na 19,000 o bobl yn cael diagnosis canser bob blwyddyn ac mae Macmillan eisiau pob person i gael diagnosis cynnar yn ogystal â thriniaeth o safon uchel sydd yn amserol."