Abertawe'n croesawu beirniaid Dinas Diwylliant y DU

Defaid glas Image copyright Martin Ellard
Image caption Mae praidd o ddefaid wedi cael eu paentio'n las i gefnogi cais Abertawe

Bydd beirniaid o banel Dinas Diwylliant y DU yn ymweld ag Abertawe ddydd Llun i asesu cais y ddinas am yr anrhydedd yn 2021.

Bydd y cadeirydd Phil Redmond - crëwr rhaglenni teledu Grange Hill a Hollyoaks - a gweddill y panel yn teithio i'r ddinas am y tro cyntaf yn yr ymgyrch hyd yn hyn.

Mae Coventry, Paisley, Stoke-on-Trent a Sunderland hefyd yn ras i olynu Hull fel Dinas Diwylliant y DU.

Roedd Abertawe yn un o'r dinasoedd oedd yn cystadlu yn erbyn Hull am yr anrhydedd bedair blynedd yn ôl.

'Effaith enfawr'

Cafodd ei gyhoeddi eu bod ar y rhestr fer ym mis Gorffennaf, a bydd enillydd Dinas Diwylliant 2021 yn cael ei gyhoeddi gan Lywodraeth y DU ym mis Rhagfyr.

Mae'r tîm y tu ôl i gais Abertawe wedi dweud y byddan nhw'n gwario'r un faint ac y gwnaeth Hull - £33m - os yw'n ennill y teitl.

Image copyright Abertawe 2021
Image caption Mae ciwb o ddrychau wedi'i osod y tu allan i orsaf drenau'r ddinas fel rhan o'r ymgyrch

"Gallai hyn fod yn un o'r pethau pwysicaf i ddigwydd i Abertawe o ran buddsoddi, swyddi a llewyrch," meddai prif weithredwr Rhanbarth Gwella Busnes Abertawe, Russell Greenslade.

"Felly mae'n rhaid i ni wneud popeth yn ein gallu i ddangos y panel beirniadu faint rydyn ni eisiau, ag angen, hyn."

Dywedodd Mr Greenslade ei fod wedi bod yn siarad â'r tîm sy'n gyfrifol am ymgyrch Hull, a bod hynny wedi amlygu'r "effaith enfawr" mae'r teitl wedi'i gael ar y ddinas.

"Mae nifer yr ymwelwyr a refeniw wedi cynyddu'n sylweddol, felly pe bai Abertawe'n ennill mae gennym lawer i'w ennill," meddai.

Mae'r cais yn cael ei gefnogi gan gannoedd o fusnesau, dwy brifysgol y ddinas a Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg.

Pe bai'n llwyddiannus, byddai Abertawe yn Ddinas Diwylliant y DU am bedair blynedd.

Pynciau Cysylltiedig