Cau twnnel ar reilffordd Dyffryn Conwy wedi stormydd

Trampolîn Image copyright Network Rail
Image caption Cafodd trampolîn ei chwythu ar y rheilffordd gan wyntoedd cryfion yr wythnos ddiwethaf

Mae newid i rai gwasanaethau trenau'r wythnos hon, oherwydd difrod yn sgil stormydd Brian ac Ophelia yr wythnos ddiwethaf.

Mae Network Rail wedi cadarnhau bod disgwyl i dwnnel rheilffordd rhwng Blaenau Ffestiniog a Chyffordd Llandudno barhau ar gau am weddill yr wythnos oherwydd gwaith atgyweirio yn dilyn y stormydd.

Fe gafodd ardaloedd arfordirol eu difrodi wrth i Storm Brian daro, a hynny lai nag wythnos ar ôl corwynt Ophelia.

Dywedodd Trenau Arriva Cymru eu bod yn gwneud gwaith atgyweirio ar draws y rhwydwaith, ac y bydd nifer o wasanaethau eraill ar draws Cymru'n debyg o weld oedi.

Mae'r cwmni'n annog pawb i wirio'u teithiau cyn gadael cartre', ac fe fydd rhai trenau hefyd yn rhedeg gyda llai o gerbydau.

Bydd gwasanaethau bws hefyd yn rhedeg rhwng y gorsafoedd lle mae'r rheilffordd wedi cau hyd nes bydd y gwaith atgyweirio wedi'i gwblhau.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol