Jamie Donaldson yn cadw ei le ar yr European Tour

Jamie Donaldson Image copyright Getty Images

Mae'r golffiwr Jamie Donaldson wedi llwyddo i gadw ei le ar yr European Tour y tymor nesaf o drwch blewyn yn dilyn Pencampwriaeth Meistri Aldalucia ar gwrs Valderrama dros y penwythnos.

Roedd y Cymro yn rhif 23 ymysg detholion golff y byd ym mis Tachwedd 2014, ac ef darodd yr ergyd fuddugol wrth i Ewrop ennill Cwpan Ryder ar gwrs Celtic Manor yng Nghasnewydd yn yr un flwyddyn.

Ond yn dilyn tymor siomedig oedd yn frith o anafiadau, roedd Donaldson mewn perygl o golli ei le ar y Tour y tymor nesaf.

Dim ond y 100 uchaf ar y gylchdaith ar ddiwedd bob tymor sy'n cadw eu lle breintiedig ar y Tour, sy'n golygu nad oes rhaid cymhwyso ar gyfer bob pencampwriaeth yn unigol.

Cyn y bencampwriaeth yn Valderrama, roedd Donaldson yn 118 ar y rhestr.

Ond fe gafodd y Cymro drydedd rownd wych o 64, gan ddilyn hynny gyda 71 yn y rownd olaf ddydd Sul i sicrhau ei fod yn gorffen y bencampwriaeth yn y pedwerydd safle o un ergyd yn unig.

Dyma'r tro cyntaf iddo orffen yn y pump uchaf mewn cystadleuaeth ers Pencampwriaeth Agored Gwlad Thai yn 2015.

Mae hynny wedi ei godi i 99 ar y rhestr gydag ond dwy bencampwriaeth yn weddill o'r tymor, a does dim modd bellach iddo ddisgyn allan o'r 100 uchaf.

Fe wnaeth Donaldson drydar fideo o'i hun yn neidio i mewn i bwll nofio - yn ei ddillad - i ddathlu'r gamp nos Sul, a hefyd yn awgrymu y byddai'n dathlu hyd yr oriau mân.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol