Prif weithredwr Sir Ddinbych i roi'r gorau i'w swydd

Dr Mohammed Mehmet
Image caption Dechreuodd Dr Mohammed Mehmet weithio i Gyngor Sir Ddinbych yn 2007

Fe fydd prif weithredwr Cyngor Sir Ddinbych yn rhoi gorau i'w swydd y flwyddyn nesaf.

Cafodd Dr Mohammed Mehmet ei enwi'n brif weithredwr ar yr awdurdod yn 2009, yn dilyn cyfnod yn rhedeg adran Addysg Gydol Oes y sir dros dro.

O dan ei lywyddiaeth, cafodd y sir ei heffeithio gan lifogydd difrifol yn 2012, ac fe leisiodd ei farn o blaid uno â Chyngor Conwy mewn cyfnod pan oedd Llywodraeth Cymru'n ystyried lleihau nifer y cynghorau.

Ond roedd hefyd yn ffigwr dadleuol ar adegau, gyda deiseb yn cael ei chyhoeddi yn 2014 i wrthwynebu codiad honedig i'w gyflog, ynghyd â beirniadaeth ei fod yn byw yn Llundain wrth weithio yn yr adran Addysg Gydol Oes.

Fe fydd yn gadael ei swydd ym mis Ebrill 2018.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol