Gwahardd cynorthwy-ydd dosbarth oedd 'yn caru' disgybl

ysgol Image copyright Google

Mae cynorthwy-ydd dosbarth wedi cael ei wahardd rhag gweithio am flwyddyn ar ôl dweud wrth ddisgybl 12 oed ei fod "yn ei charu".

Clywodd y gwrandawiad gan Gyngor y Gweithlu Addysg fod Dafydd Sion Lloyd, 25, wedi mynd â'r ferch allan o'i dosbarth ac o olwg camera CCTV er mwyn gwneud y sylwadau.

Dywedodd cyflwynydd yr achos, Sarah Lewis wrth y gwrandawiad fod Lloyd wedi dweud wrth y ferch: "Mae'n rhaid i mi ddweud wrthyt fy mod yn dy garu."

Aeth ymlaen i ofyn iddi a oedd hithau'n rhannu'r un teimladau.

Dywedodd Ms Lewis fod y ferch "wedi ymateb drwy ddweud nad oedd ganddi unrhyw deimladau tuag at Lloyd".

"Cyn i'r disgybl ddychwelyd i'r ystafell ddosbarth, dywedodd Lloyd wrthi, 'Rhaid i chi beidio â dweud am hyn wrth unrhyw un' - neu ryw eiriau i'r perwyl hwnnw," ychwanegodd Ms Lewis.

Ar ddiwedd y wers yn Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth, Caerfyrddin, cysylltodd y disgybl â'i rhieni, ac fe ddywedodd wrth bennaeth yr ysgol.

Ymddygiad proffesiynol annerbyniol

Cyfaddefodd Lloyd i ymddygiad proffesiynol annerbyniol, ond fe wadodd bod gan ei ymddygiad gymhelliant rhywiol.

Fe ymddiswyddodd Lloyd bedwar mis ar ôl y digwyddiad ym mis Mawrth y llynedd, ond fe benderfynodd y cyngor ei atal rhag gweithio am 12 mis.

Dim ond pan fydd wedi derbyn adroddiad seiciatrig 'ffitrwydd i ymarfer' y gall Lloyd ddychwelyd i'r byd addysg.

Dywedodd cadeirydd y pwyllgor, Gareth Roberts: "Methodd Mr Lloyd gadw at y ffin broffesiynol briodol gyda'r ferch, gan fethu â rhoi sylw i'w lles a thanseilio ymddiriedaeth a hyder y cyhoedd yn y gweithlu addysg."

Pynciau Cysylltiedig