Hen swyddfeydd Heddlu Dyfed-Powys i gael eu gwerthu

Swyddfa'r heddlu yn Sanclêr
Image caption Cafodd swyddfa'r heddlu yn Sanclêr ei chau yn 2016 a bydd yn cael ei gwerthu dros y mis nesaf

Fe fydd nifer o hen swyddfeydd heddlu yn ardal Dyfed-Powys yn cael eu gwerthu dros y mis nesaf.

Mae'r adeiladau'n cynnwys swyddfeydd yn Llanfair Caereinion, Tre'r Clawdd, Felinfoel, Sanclêr a Neyland.

Yn ôl Heddlu Dyfed-Powys, mae'r "rhan fwyaf o'r adeiladau wedi bod yn wag am gyfnod hir".

Dywedodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd y llu, Dafydd Llywelyn, bod "y penderfyniad i gau'r adeiladau hyn wedi ei wneud" cyn iddo gael ei ethol.

Y llynedd, dywedodd mai ei nod oedd "peidio cau swyddfeydd ond gweithio mewn ffordd ychydig yn wahanol", gyda rhannu adeiladau ag awdurdodau eraill yn un opsiwn.

Wrth gadarnhau y byddai'r adeiladau'n cael ei gwerthu, dywedodd ei fod wedi "ymgynghori gyda'r cynghorau tref sydd wedi cael eu heffeithio ac arweinwyr allweddol yn y cymunedau cyn mynd ati i werthu".

Ychwanegodd: "Hoffwn sicrhau'r cyhoedd y bydd yr holl arian gaiff ei godi yn cael ei defnyddio i fuddsoddi yn yr adeiladau presennol ac i ddarparu cyfleusterau priodol ar gyfer staff Heddlu Dyfed-Powys ac aelodau'r gymuned sydd angen gwasanaethau'r heddlu."

Pynciau Cysylltiedig