Dyn yn yr ysbyty yn dilyn digwyddiad saethu yn Aberdâr

Heddlu

Mae Heddlu De Cymru wedi apelio am wybodaeth yn dilyn digwyddiad yn Aberdâr ble gafodd dyn ei saethu.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Station Close yn y dref am tua 22:30 nos Sadwrn, yn dilyn adroddiadau fod dyn 21 oed wedi ei anafu.

Cafodd ei gludo i Ysbyty Tywysog Charles ym Merthyr Tudful, gydag anafiadau oedd ddim yn rhai oedd yn peryglu ei fywyd.

Yn ddiweddarach cafodd dyn 48 oed, sydd yn cael ei amau o fod yn rhan o'r digwyddiad, hefyd ei ganfod gydag anafiadau difrifol i'w ben.

Dywedodd yr heddlu ei fod mewn cyflwr difrifol yn Ysbyty Athrofaol Cymru, a'u bod yn credu ei fod wedi anafu ei hun.

"Mae hwn yn ddigwyddiad difrifol ond unigol, a hoffwn sicrhau'r cyhoedd fod gennym ni rywun yn y ddalfa ac nad ydyn ni'n chwilio am unrhyw un arall mewn cysylltiad â'r digwyddiad," meddai'r Ditectif Arolygydd Dai Cole.

"Roedd y ddau berson yn 'nabod ei gilydd ac rydym yn hyderus nad oedd unrhyw fygythiad i ddiogelwch y cyhoedd."

Ychwanegodd yr heddlu eu bod wedi canfod dryll yn dilyn y digwyddiad, a'u bod yn parhau â'u hymchwiliad.