Cofnodi cynnydd yn nifer y negeseuon maleisus

ffon
Image caption Mae'r ffigyrau diweddara yn awgrymu fod troseddau yn ymwneud a negeusuon maleisus ar gynnydd

Mae nifer y negeseuon maleisus gafodd eu cofnodi gan heddluoedd Cymru wedi mwy na dyblu rhwng 2015 a 2016, yn ôl y ffigyrau diweddaraf.

Yn ôl ystadegau gafodd eu rhyddhau ar ôl cais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, fe wnaeth y ffigyrau ar gyfer tri o heddluoedd Cymru gynyddu o 2,915 yn 2015 i 6,169 y llynedd.

Roedd yr honiadau o droseddau yn amrywio o droseddau fel bwlio ac aflonyddu ar y we, i fygythiadau i ladd.

Mae'r ffigyrau diweddaraf yn awgrymu fod y cynnydd yn nifer y troseddau gan unigolion sy'n ceisio achosi pryder yn fwriadol yn parhau.

Cynnydd mwyaf yn y gogledd

Mae'r drosedd o gyfathrebu maleisus yn cynnwys anfon llythyr neu ohebiaeth electronig gyda'r bwriad i achosi loes neu bryder.

Fe allai fod yn neges sy'n sarhau neu'n anweddus, bygythiad neu wybodaeth sy'n anghywir neu'n gelwydd.

Heddlu Gogledd Cymru welodd y cynnydd uchaf o droseddau wedi eu cofnodi. Yn 2015 fe gafodd dwy drosedd o gyfathrebu maleisus eu cofnodi, ac fe gafodd 35 achos eu cofnodi'r llynedd.

Eisoes yn 2017 mae'r llu wedi cofnodi 401 o achosion.

Fe wnaeth Heddlu Gwent gofnodi cynnydd o 920 o achosion i 1,312 achos yn ystod yr un cyfnod.

Mae Heddlu Gwent a Heddlu Gogledd Cymru wedi cael cais i wneud sylw.

Angen ystyried effaith negeseuon

Fe wnaeth ffigyrau ar gyfer Heddlu De Cymru ddangos fod y ffigyrau ar gyfer y math yma o droseddu wedi dyblu, o 1,993 ddwy flynedd yn ôl i 4,822 y llynedd.

Ni wnaeth Heddlu Dyfed-Powys roi ystadegau gan ddweud y byddai'r gost o ateb cais Rhyddid Gwybodaeth y BBC yn uwch na'r hyn oedd yn briodol.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu'r De: "Mae cadw pobl yn ddiogel yn eu cartrefi a'u cymunedau yn un o amcanion allweddol Heddlu De Cymru ac rydym yn cymryd y math hwn o drosedd yn hynod ddifrifol.

"Cyn i'r cyhoedd anfon unrhyw fath o negeseuon mae gofyn i'r cyhoedd ystyried yr effaith bydd eu sylw yn cael ar eraill ac i ystyried a allant fod yn torri'r gyfraith."

Pynciau Cysylltiedig