Comisiynydd Gwybodaeth yn rhybuddio'r Ceidwadwyr

Blue Telecoms

Mae Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth wedi rhybuddio'r Blaid Geidwadol am y ffordd iddyn nhw ddefnyddio canolfan alwadau yng Nghastell-nedd yn ystod yr Etholiad Cyffredinol.

Dywed Swyddfa'r Comisiynydd fod rhannau o'r sgriptiau gafodd eu defnyddio wrth wneud galwadau wedi croesi'r ffin o beth sy'n cael ei ystyried yn waith ymchwil marchnata i'r hyn sy'n farchnata anghyfreithlon.

Ond dywed y corff na fyddant yn cymryd unrhyw gamau ffurfiol yn erbyn y Ceidwadwyr.

Yn y cyfamser, mae'r heddlu yn ymchwilio i honiadau fod y ganolfan alwadau yng Nghastell-nedd wedi cael ei defnyddio at ddibenion canfasio yn ystod ymgyrch yr etholiad.

Mae'r Ceidwadwyr wedi gwadu torri'r gyfraith etholiadol drwy ddefnyddio canolfan alwadau Blue Telecoms.

'Gwaith canfasio'

Fe wnaeth Swyddfa'r Comisiynydd ymchwilio i benderfynu a oedd defnydd y ganolfan yn torri eu rheolau nhw, sy'n ymwneud â galwadau ar gyfer pwrpas marchnata uniongyrchol.

Daeth yr ymchwiliad yn sgil adroddiad ar raglen Channel 4 News oedd yn dweud i'r Blaid Geidwadol gysylltu â Blue Telecoms i gynnal ymgyrchoedd marchnata drwy Brydain cyn yr etholiad ar 8 Mehefin.

Roedd y rhaglen yn honni fod nifer o weithwyr wedi eu talu i wneud gwaith canfasio - rhywbeth sy'n groes i'r gyfraith etholiadol.

Roedd yr ymgyrch farchnata yn cyfleu rhai o brif negeseuon y Ceidwadwyr i etholwyr.

Dywed Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth eu bod wedi rhybuddio'r Blaid Geidwadol fod y rheolau wedi eu torri, ac iddynt beidio â gwneud hynny eto.

Ond ychwanegodd datganiad: "Rydym wedi penderfynu peidio cymryd unrhyw gamau pellach oherwydd roedd y rhan fwyaf o'r ymgyrch yn ymwneud ag ymchwil marchnata go iawn.

"Doedd y ddau faes lle roedd pryder yn eu cylch ddim yn ddigon i warantu camau pellach."