Ofcom yn cydnabod torri rheolau gyda chytundeb Deryn

Ofcom logo on the front of its headquarters Image copyright Getty Images

Mae Ofcom, y corff sy'n gyfrifol am reoleiddio darlledu a thelegyfathrebu, wedi cyfaddef torri rheolau ei hun wrth roi cytundeb i gwmni lobïo.

Fe gafodd cytundeb ei roi i gwmni Deryn ar gyfer monitro digwyddiadau yn y Cynulliad Cenedlaethol ym Mae Caerdydd.

Roedd dau aelod o'r cwmni, Nerys Evans a Huw Roberts, hefyd ar fwrdd pwyllgor cynghori Ofcom Cymru.

Cafodd adolygiad annibynnol ei gynnal ar ôl i'r AC Neil McEvoy leisio pryderon am y cytundeb.

Dywedodd Mr McEvoy bod canfyddiadau'r ymchwiliad yn "cyfiawnhau" ei gwestiynau ar y mater.

Ychwanegodd y byddai'n parhau i ofyn cwestiynau ar "faterion fel rhain", a bod angen "rheolau cadarn a chlir mewn grym yn y diwydiant lobïo yng Nghymru".

Dywedodd llefarydd ar ran Ofcom bod adolygiad allanol wedi dod i'r casgliad nad oedd y modd y cafodd y cytundeb ei roi yn cyd-fynd â'u rheolau yn ymwneud â chystadlu am gytundebau.

Ychwanegodd fod cytundeb Deryn wedi cael ei ganslo ac y byddant yn chwilio am gwmni newydd i ymgymryd â'r gwaith.