Achos llofruddiaeth: Babi â 'risg uchel' o rickets

Elsie Scully-Hicks Image copyright Llun teulu
Image caption Bu farw Elsie Scully-Hicks yn Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd

Mae achos llys dyn sydd wedi ei gyhuddo o lofruddiaeth babi wedi clywed ei bod yn bosib fod y ferch â "risg uchel" o ddioddef o glefyd esgyrn rickets.

Mae Matthew Scully-Hicks, 31, yn gwadu achosi anafiadau difrifol i Elsie Scully-Hicks, 18 mis oed, yn eu cartref yng Nghaerdydd.

Dywedodd yr Athro Michael Holick, tyst gafodd ei alw gan yr amddiffyniad, fod gan y ferch fach arwyddion "clasurol" o ddiffyg fitamin D.

Ychwanegodd yr Athro Holick, sy'n athro meddygol ym Mhrifysgol Boston, ei fod wedi astudio adroddiadau meddygon eraill ac wedi gweld sgan o esgyrn Elsie.

Dywedodd: "Yn fy marn i, ac mae hynny gyda chryn sicrwydd meddygol, pe bawn i wedi ei gweld gyda'r lefelau gwaed yna does dim cwestiwn ei bod yn ddiffygiol yn nhermau fitamin D, ac felly yn risg uchel o rickets."

Marwolaeth

Yn gynharach yn yr achos clywodd y rheithgor na all Mr Scully-Hicks, o Delabole, Cernyw, dderbyn casgliad adroddiadau ddywedodd bod ei ferch wedi dioddef anaf o ganlyniad i'w hysgwyd.

Bu farw Elsie yn yr ysbyty ar 29 Mai, 2016.

Pedwar diwrnod cyn ei marwolaeth fe aed â hi i Ysbyty Athrofaol Cymru yn ddiymadferth ar ôl i'r diffynnydd wneud galwad 999 yn dweud iddo ei darganfod ar lawr yr ystafell fyw.

Fe wnaeth sgan CT ddangos gwaed ar ei hymennydd ac fe wnaeth archwiliad post mortem ddarganfod bod ei hasennau wedi eu torri, ei bod wedi torri ei choes a thorri ei phenglog.

Roedd yna hefyd ôl gwaed tu ôl i'r llygaid.

Image copyright Wales News Service
Image caption Mae Matthew Scully-Hicks yn gwadu cyhuddiad o lofruddiaeth

Clywodd y llys fod anafiadau Elsie yn rhai oedd yn gyffredin ymhlith babanod oedd wedi cael eu hysgwyd.

Ond ddydd Llun fe wnaeth y rheithgor hefyd glywed rhan o gyfweliad yr heddlu gyda Mr Scully-Hicks ar 21 Rhagfyr.

Dywedodd yn y cyfweliad: "Rwyf eisiau atebion gymaint ag unrhyw un, ond ni allaf dderbyn mai'r unig ateb mae pobl yn ei roi yw mai fi sydd wedi achosi'r anafiadau.

"Nid wyf yn fodlon fod yr adroddiadau meddygol wedi ymchwilio i bopeth, fe wnaethon nhw ond ystyried un opsiwn."

Pynciau Cysylltiedig