Conner Marshall: Mam yn ailfyw anafiadau erchyll ei mab

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Mae Nadine Marshall yn dweud bod "y galar a'r boen byth yn lleihau" yn dilyn marwolaeth ei mab

Rhybudd: Lluniau all beri loes

Mae'r darlun o Conner Marshall gydag anafiadau erchyll yn dal i beri poen i'w fam.

Dwy flynedd a hanner yn ôl, fe wnaeth ddyn ymosod ar Conner, oedd yn 18 oed, a bu farw yn yr ysbyty yn ddiweddarach.

Fe wnaeth y llofrudd, David Braddon o Gaerffili, sathru ar ei wyneb, ei gicio a'i daro droeon gyda pholyn metel.

Dywedodd wrth yr heddlu ei fod wedi mynd allan gyda'r bwriad o ymladd gyda rhywun.

Fe'i cafwyd yn euog o lofruddiaeth a'i garcharu am oes ym mis Mehefin 2015.

Image copyright Llun teulu
Image caption Dywedodd Nadine Marshall bod gan ei mab Conner synnwyr digrifwch gwych

Fe ddigwyddodd yr ymosodiad ar 8 Mawrth wedi i Nadine Marshall ddweud hwyl fawr wrth ei mab.

"Roedd e fel diwrnod arferol... roedd e wedi cyffroi ac mewn lle da yn ei fywyd," meddai.

Dywedodd Conner wrthi y byddai'n dychwelyd y diwrnod canlynol i ddathlu ei phen-blwydd, a phan ddaeth cnoc ar y drws y bore wedyn, roedd yn meddwl mai Conner oedd yno.

Ond dau blismon oedd yno gyda'r newyddion am yr ymosodiad, a bod ei mab yn yr ysbyty.

Image copyright Llun teulu
Image caption Ni all mam Conner anghofio'r lluniau erchyll o'i mab

Aeth y teulu ar frys i Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd, a chlywed fod gan Conner anafiadau fyddai'n bygwth neu yn newid ei fywyd.

Wedi disgwyl am hir fe gafodd y teulu ei weld, a dyna'r delweddau ohono y mae Nadine Marshall yn methu anghofio.

"Roedd e mewn cawell i gadw'i ben yn llonydd - roedd ei wyneb yn llawn cleisiau a gwaed, ac roedd cwt enfawr ar ei dalcen," meddai.

"Roedd tiwbiau a pheipiau ymhobman - roedd e'n hollol ofnadwy.

"Pan dynnwyd y blanced yn ôl roeddech chi'n gallu gweld olion traed ar ei gorff."

Image copyright Llun teulu
Image caption Oherwydd ymchwiliad yr heddlu doedd dim modd cynnal angladd Conner am dros fis

Diwrnod yn ddiweddarach daeth un o'r meddygon i ddweud wrth y teulu nad oedd pethau'n edrych yn dda ac nad oedd Conner yn ymateb i sganiau o'i ymennydd.

"Rwy'n cofio eistedd yno'n meddwl 'gall hyn ddim bod yn digwydd - nid i fy mab i'," meddai.

Ar ôl pedwar diwrnod wrth ei wely fe wnaeth Nadine a Richard Marshall ffarwelio gyda'u mab am y tro olaf.

Image copyright Llun teulu
Image caption Cafodd organau Conner eu rhoi i dri pherson

Roedd Conner yn credu'n gryf mewn rhoi organau. Gan fod ei anafiadau mor ddrwg, dim ond ei iau a'i arennau oedd mewn cyflwr i'w rhoi, ond fe aeth yr organau i achub bywydau tri pherson.

Cafodd Ms Marshall ei gadael yn diodde' o Afiechyd Straen Ôl-Drawma (PTSD), ac mae'n ailfyw'r profiad yn aml. Nid yw wedi gallu dychwelyd i weithio.

Mae'n dweud fod clywed sŵn ambiwlans mewn drama deledu yn gallu dod â'r teimladau yn ôl yn syth: "Mae'n mynd â fi yn ôl i'r foment - yr oglau, y sŵn - mae'n erchyll a brawychus."

Image copyright Llun teulu
Image caption Mae lludw Conner yn cael eu cadw yng nghartref y teulu yn Y Barri

Er y profiad ofnadwy y mae'r teulu eisoes wedi profi, mae Ms Marshall yn credu bod y gwaethaf eto i ddod.

"Dwi ddim yn meddwl 'mod i wedi dechrau galaru go iawn eto," meddai. "Rwy'n gwybod nad yw e wedi mynd cynddrwg ag y mae'n mynd i fod.

"Rwy'n ei weld e fel twll enfawr yn y ddaear, a finnau ar ymyl y dibyn drwy'r amser.

"Rwy'n gwybod fod rhaid i fi fynd i waelod y twll a dod yn ôl mas - fe fyddai'n gwneud hynny, ond mae meddwl amdano'n frawychus."

Straeon perthnasol