Cymraeg Lefel A: 'Gobeithiol' am y nifer
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

'Gobeithiol' am y nifer sy'n astudio Cymraeg Safon Uwch

24 Hydref 2017 Diweddarwyd 21:21 BST

Mae Gweinidog y Gymraeg yn dweud ei fod yn obeithiol y bydd mwy o fyfyrwyr yn astudio Cymraeg Safon Uwch yn y dyfodol.

Fe wnaeth Alun Davies ei sylwadau ar ddechrau ymgyrch i hyrwyddo'r pwnc.

Dros y degawd diwethaf mae gostyngiad o bron i 40% wedi bod yn nifer y disgyblion sy'n dewis Cymraeg fel pwnc safon uwch. Owain Evans sydd â mwy ar y stori.