Pam fod rhan o'r A470 yn arogli fel garlleg?

Ydych chi erioed wedi teithio heibio'r gylchfan ar yr A470 ger Aberhonddu ac wedi cael chwa o wynt garlleg?

Mae'n debyg mai nid chi ydy'r unig un...

Ond pam meddech chi?

Tafliad carreg o'r gylchfan yma mae ffatri sy'n prosesu toreth o wahanol fwydydd, gan gynnwys garlleg.

"Er bod llawer o deithwyr yn credu mai garlleg gwyllt o'r llwyni yw'r gwynt maen nhw'n ei arogli wrth fynd heibio'r gylchfan, mewn gwirionedd mae'n dod o ffatri gwneuthurwyr bwyd Beacon Foods," meddai cadeirydd y cwmni, Edward Gough.

"Rydym ni'n prosesu dros 1,200 tunnell o arlleg ffres y flwyddyn ac yn eu dosbarthu i Ewrop a thu hwnt."

Os nad oeddech chi'n gwybod yn barod, 'dych chi'n gwybod rŵan...

Oes yna arogl arbennig sy'n eich atgoffa chi o lefydd penodol? Cysylltwch efo ni drwy ebostio cymrufyw@bbc.co.uk