Achos llofruddiaeth: Tad yn gwadu achosi anafiadau babi

Elsie Scully-Hicks
Image caption Bu farw Elsie Scully-Hicks bythefnos wedi iddi gael ei mabwysiadu'n swyddogol

Mae tad sydd wedi'i gyhuddo o lofruddio ei ferch fach fabwysiedig wedi gwadu achosi anafiadau iddi.

Roedd Matthew Scully-Hicks, 31, yn rhoi tystiolaeth ar ddechrau ei amddiffyniad yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Mercher.

Bu farw Elsie Scully-Hicks yn yr ysbyty yng Nghaerdydd ym mis Mai 2016, pythefnos wedi iddi gael ei mabwysiadu'n swyddogol gan Mr Scully-Hicks a'i ŵr Craig.

Clywodd y llys bod Elsie wedi torri ei choes mewn dau le ym mis Tachwedd 2015 a'i bod wedi dioddef anaf i'w phen fis yn ddiweddarach.

'Dim pryder'

Mae Mr Scully-Hicks yn gwadu achosi'r anafiadau, gan ddweud mai disgyn wnaeth y ferch pan dorrodd ei choes.

Ychwanegodd mai drwy daro ei phen yn y gegin y cafodd anafiadau mis Rhagfyr eu hachosi.

Dywedodd nad oedd wedi mynd at ddoctor neu'r ysbyty ar ôl y digwyddiad hwnnw am nad oedd wedi sylweddoli ar unrhyw wahaniaeth yn ei hymddygiad.

"Roedden ni'n teimlo bod Elsie yn iawn. Doedd dim wedi achosi pryder i ni, briw oedd e," meddai.

Clywodd y rheithgor ddechrau'r wythnos bod anafiadau Elsie yn "debyg iawn" i fabanod sydd wedi cael eu hysgwyd.

'Nid fi sydd ar fai'

Yn cael ei groesholi gan yr erlyniad, dywedodd Mr Scully-Hicks nad oedd yn gwybod sut y cafodd Elsie yr anafiadau wnaeth arwain at ei marwolaeth.

Gofynnwyd iddo a oedd ganddo unrhyw eglurhad am sut wnaeth ei ferch dorri ei phenglog a chael anafiadau i'w hymennydd a'i llygaid, a'i ateb oedd "Na".

Pan ofynnwyd iddo os y gallai ef fod yn gyfrifol am achosi'r anafiadau, dywedodd: "Nid fi sydd ar fai".

Fe wnaeth Mr Scully-Hicks hefyd wadu defnyddio iaith anweddus wrth siarad â'i ferch, gan ddweud: "Fyddwn i byth yn gwneud hynny."

Mae'r llys eisoes wedi clywed tystiolaeth gan gymdogion sy'n dweud iddyn nhw glywed Mr Scully-Hicks yn gweiddi a rhegi ar Elsie.

Image copyright Wales News Service
Image caption Mae Matthew Scully-Hicks yn gwadu llofruddio ei ferch fach fabwysiedig

Roedd Mr Scully-Hicks yn ei ddagrau wrth ddisgrifio ei ferch, oedd yn 18 mis oed pan fu farw.

Dywedodd ei bod yn "ferch fach hapus, oedd wastad â gwen ar ei hwyneb".

Ychwanegodd ei fod ef a'i ŵr wedi trafod dechrau teulu "yn eithaf cynnar yn y berthynas".

"Roedden ni'n dau yn gwybod ein bod eisiau plant - roedd yn rhywbeth y gwnaethon ni gytuno arno ar y dechrau," meddai.

Clywodd y llys bod Mr Scully-Hicks â phrofiad o ofalu am ei nithoedd a bod ganddo dystysgrif gofalu am blant o'i hen swydd mewn Canolfan Hamdden.

Mae Mr Scully-Hicks yn gwadu cam-drin Elsie dros gyfnod o fisoedd ac achosi anafiadau "catastroffig" iddi ar 25 Mai cyn iddi farw pedwar diwrnod yn ddiweddarach.

Mae'r achos yn parhau.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol