Y Gymraeg mewn realiti

fsfsfsf
Image caption Lloyd Macey

Lloyd Macey o Ynyshir yn y Rhondda yw'r siaradwr Cymraeg diweddara' i greu argraff ar gystadleuaeth deledu.

Mae Lloyd ymhlith y cantorion sy'n cystadlu yn sioeau byw yr X Factor eleni. Enillodd Lloyd ei le ar ôl plesio'r beirniad Louis Walsh yn Istanbul. Yn gynharach eleni bu'n cystadlu yn yr Eisteddfod Gendlaethol yn Ynys Môn.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Lloyd Macey ar lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol

Mae gan y Cymry draddodiad hir o lwyddiant mewn cystadlaethau o'r fath. Dyma olwg ar rai falle y byddwch chi'n eu cofio:


Mary Hopkin - Opportunity Knocks (1968)

Dydy amser yn hedfan? Mae'n rhaid camu nôl bron i hanner can mlynedd ers i ferch ifanc o Bontardawe ennill Opportunity Knocks ar ITV. Deunaw oed oedd Mary Hopkin ar y pryd. Fe gafodd hi lwyddiant pellach pan aeth y gân "Those were The Days" i frig y siartiau. Paul McCartney oedd cynhyrchydd y record honno, ond ers dechrau'r 70au mae Mary wedi bod 'chydig yn fwy swil nag aelod enwog The Beatles. Fe briododd hi'r cynhyrchydd recordiau adnabyddus Tony Visconti a chilio o'r byd perfformio i fagu teulu. Dros y degawdau mae hi wedi parhau i recordio ambell i gân gan gynnwys caneuon ar y cyd gyda'i phlant.


Image caption Gerallt Rosser wrth y piano gyda'i bartner Lloyd Davies

Rosser & Davies - Opportunity Knocks (1987)

Tra'n fyfyrwyr yng Ngholeg Trydyddol Castell Nedd y dechreuodd Gerallt Rosser a Lloyd Davies berfformio sgetsus a chanu caneuon doniol. Mi wnaethon nhw ennill Opportunity Knocks yn 1987 wedi i raglen boblogaidd Hughie Green gael ei hatgyfodi gan Bob Monkhouse ar BBC1. Fe fuodd y ddeuawd yn perfformio yn gyson am gyfnod wedyn. Ers hynny buodd Lloyd yn perfformio ar ben ei hun a bu'n sgwennu i ddigrifwyr fel Russ Abbot, Ken Dodd a Jasper Carrott.


Image caption Aimee Duffy

Aimee Duffy - Wawffactor (2004)

Daeth y ferch gwallt melyn o Nefyn i sylw'r genedl am y tro cyntaf wedi iddi hi gyrraedd rownd derfynol Wawffactor ar S4C. Lisa Pedrick enillodd y gystadleuaeth honno, ond bedair blynedd yn ddiweddarach fe gafodd Duffy sylw rhywngladol ar ôl i'r gân Mercy fynd i frig y siartiau a gwerthu dros 500,000 o gopïau. Er llwyddiant y record hir ac yng ngwobrau'r BRITS, doedd y record nesaf ddim mor llwyddiannus. Yn 2015 roedd hi yn y ffilm Legends gyda Tom Hardy. Yn y cyfamser mae hi'n dal i gyfansoddi ac efallai y gwelwn ni Duffy yn ôl yn y siartiau cyn bo hir.


Image caption Connie sydd ar y dde

Connie Fisher - How Do You Solve a Problem Like Maria? (2006)

Daeth y ferch o Sir Benfro i'r amlwg yn y gyfres hon ar BBC1 i ddewis cantores i chwarae rhan Maria yn y cyhynhyrchiad newydd o The Sound of Music. Dydy hi ddim yn dasg hawdd plesio'r Arglwydd Lloyd Webber ar y gorau ond fe gafodd y cynhyrchydd a'r cyfansoddwr enwog ei gyfareddu gan lais swynol Connie. Ers troedio llwyfan y West End fe gafodd Connie drafferth gyda'i llais ac mae hi wedi cyflwyno rhaglen ddogfen ar BBC One Wales yn ceisio darganfod gwraidd y broblem a sut i'w wella. Mae hi wedi cyflwyno rhaglenni fel Songs of Praise ac mae hi'n gweithio fel cynhyrchydd datblygu syniadau i gwmni Avanti.


Image caption Gafodd Rhydian gam?

Rhydian Roberts - X Factor (2007)

Roedd 'na deimlad bod y canwr o Bontsenni ym Mannau Brycheiniog wedi cael cam pan ddaeth yn ail yn X Factor yn 2007. Gyda'i lais grymus a'i ddillad lliwgar roedd y Cymro yn llawn hyder ac roedd 'na obaith mai fo fyddai'n ennill y cytundeb recordio gyda cwmni Simon Cowell ond... doedd hi ddim i fod. Yr Albanwr Leon Jackson aeth a hi. Cofio fo? Na ninnau chwaith! Ers hynny mae Rhydian wedi bod yn perfformio ar hyd a lled y DU ac wedi recordio sawl cryno ddisg yn ogystal â chael ei gyfres ei hun ar S4C. Yn ddiweddar mae o wedi bod yn perfformio yn sioeau cerdd We Will Rock You a Grease.


Only Men Aloud - Last Choir Standing (2008)

O dan arweinyddiaeth Tim Rhys Evans fe ddaeth côr dynion Only Men Aloud o Gaerdydd i'r amlwg yn nghystadleuaeth gorawl y BBC. Ers hynny mae'r côr wedi ennill dilynwyr newydd ymhob cwr o'r byd ac wedi perfformio mewn sawl digwyddiad gan gynnwys seremoni agoriadol y Gemau Olympaidd yn 2012. Y flwyddyn ganlynol daeth cyhoeddiad y byddai'r côr yn lleihau mewn nifer o 15 aelod i wyth er mwyn ceisio ehangu apel OMA yn rhyngwladol.


Only Boys Aloud - Britain's Got Talent (2012)

Tro'r genhedlaeth nesaf o gantorion oedd hi ar Britain's Got Talent yn 2012. Ond nid y gynulleidfa deledu enfawr oedd y gyntaf i gael ei gwefreiddio gan y bechgyn ifanc o gymoedd y de. Cafodd y côr ei ffurfio gan Tim Rhys Evans ar gyfer cyngerdd agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Glyn Ebwy yn 2010.

Mae nifer o bobol oedd yn y pafiliwn y nos Wener honno yn dal i siarad am y perfformiad hyd heddiw. Trydydd oedden nhw yn rownd derfynol BGT ond fe aethon nhw yn eu blaenau i gyrraedd brig siartiau clasurol iTunes. Mi fydden nhw yn perfformio yn Ypres yng Ngwlad Belg ddechrau Tachwedd fel rhan o'r seremonïau i gofio canrif ers y Rhyfel Mawr.


Côr Glanaethwy - Britain's Got Talent (2015)

Dan arweiniad meistrolgar Cefin a Rhian Roberts fe roddodd y côr o Fangor ias i lawr cefn milynau o wylwyr a'r beirniad crintachlyd hwnnw Simon Cowell. Trydydd oedd y côr yn y gystadleuath ar ôl i gi ennill... ia ci. Roedd gan y côr asgwrn i'w grafu gan bod 'na honiadau wedyn mai nid Matisse y ci go iawn oedd yn perfformio yn y ffeinal beth bynnag. Dyddiau cŵn go iawn.

Ond wrth i un drws gau, un arall sy'n agor. Mae'r côr wedi cael gwahoddiadau lu ers BGT gan gynnwys cyfle i berfformio yn Neuadd Carnegie yn Efrog Newydd y llynedd.

Felly, pob lwc i Lloyd Macey wrth iddo chwifio'r Ddraig Goch yn X Factor. Mae'n siŵr y byddwn ni'n clywed llawer mwy amdano yn yr wythnosau a'r blynyddoedd sydd i ddod.