Yr Awr Gymraeg i ddod i ben ym mis Tachwedd

Yr Awr Gymraeg Image copyright Yr Awr Gymraeg

Mae wedi dod i'r amlwg y bydd Yr Awr Gymraeg ar Twitter yn dod i ben ym mis Tachwedd.

Dywedodd un o'r sylfaenwyr wrth Cymru Fyw ei fod yn "rhwystredig" am y sefyllfa.

Ers nifer o flynyddoedd, mae'r hashnod #yagym wedi cael ei ddefnyddio ar Twitter bob nos Fercher rhwng 20:00 a 21:00.

Mae'n gyfle i fusnesau hyrwyddo eu cynnyrch drwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal â ffordd i gymdeithasau hyrwyddo digwyddiadau.

Ond nos Fercher, cyhoeddodd y trefnwyr mai 15 Tachwedd fyddai noson ola'r digwyddiad, a hynny bum mlynedd wedi iddo gael ei lansio.

Dywedodd Huw Marshall: "Mae hi'n rhwystredig iawn, mae ein llwyddiant ni sydd wedi arwain at y broblem."

"Ni ar fin cyrraedd 10,000 o ddilynwyr ac fe gyrhaeddodd hashnod Yr Awr Gymraeg 8 miliwn o linellau amser nos Fercher er enghraifft.

"Dwi wedi cael sgyrsiau gyda'r llywodraeth am hyn, er mwyn bod yn hunangynhaliol ond angen buddsoddiad i wneud hynny."

Ychwanegodd fod y trafodaethau yn y pendraw wedi "dod i ddim".

"Mae pob dim yn y dyfodol, mae o'n bechod de ni yn cymryd gormod o amser i oruchwylio a dwi'n gorfod gwneud bywoliaeth," meddai.

"Dwi fy hunan wedi buddsoddi miloedd yn y fenter ond mae'n cyrraedd pwynt lle mae'n cymryd gormod o'n hamser."

Ymateb defnyddwyr

Ar raglen Taro'r Post Radio Cymru fe wnaeth cyn-brif weithredwr y Bwrdd Iaith, Meirion Prys Jones, rybuddio y bydd y Gymraeg yn diflannu pe na bai'r Llywodraeth yn datblygu strategaeth iaith ddigidol.

"Mae'n sicr fod e y maes pwysicaf un yng nghyd-destun y Gymraeg.

"Fe allwn ni drafod deddfwriaeth, fe allwn ni drafod unrhyw beth i'r cyfeiriad ffurfiol yna."

"Ond yn y bôn mae'r byd digidol yn sicr o fod yn bwysicach na dim byd arall.

Dywedodd Nia Evans o gwmni Bodlon yng Nghaerdydd wrth y rhaglen fod y gwasanaeth "yn bendant wedi bod o fudd i ni fel busnes".

"Mae gwefannau cymdeithasol a digidol wedi mynd yn enfawr a dyma'r unig ffordd i ni hyrwyddo eu presenoldeb."

Un arall oedd yn anhapus oedd y blogiwr Llinos Angharad sydd hefyd yn defnyddio Yr Awr Gymraeg i hyrwyddo cynnyrch Cymraeg.

"Bydd pawb yn gweld ei golli unwaith ei fod wedi mynd," meddai.

Ceisiadau

Mae'r Awr Gymraeg wedi gwneud sawl cais am grantiau gan Lywodraeth Cymru ond heb lwyddo hyd yma.

Dywedodd Huw Marshall ar Taro'r Post ar Radio Cymru brynhawn Iau fod Llywodraeth Cymru wedi bod yn hapus iawn i ddefnyddio'r awr i hyrwyddo cynlluniau, ond yn dal i wrthod rhoi cefnogaeth i gynlluniau digidol iaith Gymraeg.

Mewn datganiad dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Fe fydd yna gyhoeddiad pellach o ran grantiau fis nesa'.

"Rydym yn gobeithio cynnig rhagor o gyfleon yn y math yma o arloesi yn y dyfodol."