Disgwyl miloedd ar gyfer Rali GB Cymru dros y penwythnos

Elfyn Evans yn yr Ariannin Image copyright Getty Images
Image caption Elfyn Evans, yn ei gar DMACK/M-Sport Ford Fiesta, fydd yn chwifio'r faner dros Gymru

Mae disgwyl i filoedd o gefnogwr rali dyrru i'r canolbarth dros y penwythnos wrth i Bencampwriaeth Rali'r Byd ymweld â Chymru unwaith eto.

Rali GB Cymru yw'r un olaf ond un yn y bencampwriaeth eleni, gyda'r Ffrancwr Sebastien Ogier yn gobeithio cipio'r teitl er gwaethaf bygythiad Ott Tanak o Estonia a Thierry Neuville o Wlad Belg.

Fe fydd y Cymro Elfyn Evans, sydd yn chweched yn y gystadleuaeth ar hyn o bryd, hefyd yn ceisio ennill o flaen ei gefongwyr cartref yn dilyn tymor ble mae wedi gorffen yn ail yn ralïau'r Ariannin a'r Ffindir.

Bydd y cystadlu'n dechrau fore Gwener gyda chymalau Myherin, Sweet Lamb a Hafren ym mynyddoedd Cambria ger Aberystwyth.

Elfyn eisiau ennill

Fe fydd y gyrwyr yn taclo tri chymal y canolbarth am yr ail waith brynhawn ddydd Gwener, cyn dychwelyd i Gaer ble bydd digwyddiad yn cael ei gynnal ar gyfer y cefnogwyr.

Ddydd Sadwrn bydd y gyrwyr yn taclo naw cymal yng nghoedwigoedd de Eryri a gogledd Powys, gan gynnwys dau gymal - Dyfnant ac Aberhirnant - fydd yn cael eu cynnal wrth iddi nosi.

Bydd y rali'n gorffen ddydd Sul gyda phum cymal yn y gogledd, cyn i'r enillwyr gael eu coroni yn y seremoni gloi yn Llandudno.

Image copyright Getty Images

Er nad oes gan Elfyn Evans obaith o ennill y Bencampwriaeth bellach, dywedodd y gyrrwr o Ddolgellau ei fod yn awyddus i geisio dod y Cymro cyntaf i gipio buddugoliaeth yn y rali hon.

"Dyna beth 'den ni'n anelu amdano, ond mae 'na tua 12 neu 13 arall yn yr WRC sy'n cystadlu yn ein herbyn ni - fe wnawn ni ein gorau," meddai.

"'Den ni 'di cael perfformiadau cryf yn rhai o'r ralïau ac wedi cael ambell i rali anodd hefyd.

"'Den ni wedi dysgu lot a byddai'n dda cael canlyniad cryf arall cyn diwedd y flwyddyn."

'Sylw amhrisiadwy'

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Rali GB Cymru, Ben Taylor eu bod yn disgwyl torfeydd hyd yn oed yn fwy eleni a bod y ceir newydd "wedi dal dychymyg y cyhoedd".

"Mae ralïo yma yn y DU mewn cyflwr gwych ar hyn o bryd," meddai. "Mae gennym ni Kris Meeke ac Elfyn Evans sydd fyny yna'n cystadlu am fuddugoliaethau WRC, a Phencampwriaeth Rali Prydain sydd wedi'i hadfywio er mwyn datblygu sêr yfory."

Image copyright Getty Images
Image caption Daeth Elfyn Evans (dde) a'i gyd-yrrwr Daniel Barritt o fewn 0.7 eiliad i ennill Rali'r Ariannin ym mis Ebrill

Ychwanegodd Jane Richardson, Cyfarwyddwr Strategol Economi a Lle Cyngor Sir Conwy fod y rali llynedd wedi denu 16,000 o ymwelwyr i Landudno a Bae Colwyn ar gyfer dechrau a diwedd y ras.

"Does dim ffordd arall y gallen ni fod wedi prynu'r sylw byd eang yn y cyfryngau sy'n dod gyda hynny," meddai.

"Felly 'dyn ni'n edrych 'mlaen at barhau â'r berthynas werthfawr hon gyda Rali GB Cymru sydd yn rhoi cyfle gwych i ni ddangos beth sydd gan Sir Conwy."