Carchar i yrrwr limwsîn o Bowys am yfed a gyrru

llys

Mae gyrrwr limwsîn wnaeth orfodi'r heddlu i'w ddilyn am 20 munud cyn stopio wedi cael ei garcharu am yfed a gyrru.

Roedd Jonathan James Mitchell o'r Drenewydd, Powys yn cludo tri o bobl o barti yn y dref cyn y digwyddiad ar 23 Awst.

Cyfaddefodd Mitchell i nifer o droseddau gyrru yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Iau, ac fe gafodd ddedfryd o 14 mis dan glo.

Plediodd yn euog i yrru'n beryglus a gyrru dan ddylanwad alcohol, yn ogystal â gyrru cerbyd heb drwydded nag yswiriant.

Agos at wrthdrawiad

Clywodd y llys fod swyddogion o Heddlu Dyfed-Powys wedi gweld y cerbyd am y tro cyntaf ar ffordd yr A489 i gyfeiriad y Drenewydd.

Ar ôl cyrraedd canol y dref fe aeth y teithwyr allan o'r cerbyd cyn i Mitchell yrru oddi wrth yr heddlu, gan gyrraedd Sarn am 00:15.

Roedd Mitchell wedi bod yn gyrru'n beryglus ar hyd y ffordd, gan ddod yn agos iawn at wrthdrawiad ar sawl achlysur.

Yn ystod y digwyddiad fe wnaeth Mitchell yrru trwy oleuadau coch, cyrraedd 60mya mewn ardal 30mya, a defnyddio'i frêc llaw i fynd o amgylch corneli.

Roedd bron i ddwywaith y lefel yfed a gyrru, gydag 66 microgram o alcohol yn ei waed.

Cafodd hefyd waharddiad gyrru am 25 mis, ac fe fydd yn rhaid iddo ail-sefyll ei brawf os yw am yrru unwaith eto.

Pynciau Cysylltiedig