Dirgelwch y llyfr teuluol

llyfr Image copyright Empics

Cafodd Jason Morgan o Gaerdydd gryn ymateb ar wefan Twitter ar nos Iau 26 Hydref pan gyfeiriodd at lyfr 'roedd o'n gredu ei fod o wedi ei brynu yn Eisteddfod Ynys Môn y mis Awst eleni.

Mae'r cyfiethydd, sydd hefyd yn adnabyddus fel y blogiwr 'Hogyn o Rachub', yn mwynhau prynu hen lyfrau prin. Ond wrth ddidoli'r cyfrolau brynodd o yn y Steddfod mi gafodd sioc farwol o weld hen lyfr, roedd o'n gredu ar y pryd, oedd wedi bod yn ei deulu yn Nyffryn Ogwen dros hanner canrif yn ôl. Mae Jason yn esbonio ym mhellach:

"Wythnos diwethaf wrth glirio'r tŷ, dyma fi'n pigo un o'r llyfrau Steddfod heb reswm i edrych drosto wrth gael brêc o'r gwaith, ac yn amlwg mi ges i ffit binc o sylwi fod y llyfr hwn yn anrheg gan Dad i 'Nhaid. Do'n i heb sylwi ar hyn gynt.

"Wrth gwrs mi wnes i dwtîo am y peth, a dechreuodd y twît gael cryn sylw, achos i fod yn deg mae'n gyd-ddigwyddiad rhyfeddol."

Ond efallai fod Jason braidd yn rhy fyrbwyll:

"Rhyw ddwyawr ar ôl y twît, dyma fi'n dechrau amau fy hun. Mi ddes i raddol sylweddoli nid yn unig nad oeddwn i'n cofio prynu'r llyfr penodol hwn yn y Steddfod, ond fy mod i'n gynyddol sicr fy mod i wedi'i weld o'r blaen.

"Wedi bod yn flêr oeddwn i, a rhoi'r llyfr yma efo'r pentwr o lyfrau Steddfod wrth ddod yn ôl i Gaerdydd. Ddaru'r llyfr byth adael y teulu o gwbl, ac o ystyried nad oedd Taid yn ddarllenwr mawr a bod 'Nhad erioed 'di darllen llyfr Cymraeg yn ei fywyd, debyg ei fod wedi bod yn y teulu ers 1964 heb i neb ei ddarllen o gwbl.

"Ges i ffit arall yn gweld faint o sylw gafodd y twît anfwriadol dwyllodrus, heb sôn am ffit o chwerthin wrth feddwl ei fod wedi dod at hyn!

"Mae 'na un elfen arall i'r "stori". Dwi erioed yn fy myw yn cofio i Dad brynu anrheg i unrhyw un, ac roedd y syniad o fo hyd yn oed yn ddeg oed yn gwneud yn hurt.

"Ond mae 'na ateb i hyn (llun isod). Doedd o ddim yn anrheg. Dad oedd wedi dwyn y llyfr o Ysgol Llanllechid a'i roi o i Taid. Mae hynny, rywsut, yn gwneud synnwyr perffaith."

Image caption Pwy sydd wir berchen yr hen lyfr dan sylw?