Elfyn Evans yn arwain Rali GB Cymru

Elfyn Evans Image copyright Getty Images

Mae Elfyn Evans yn parhau i arwain Rali GB Cymru yn dilyn cyfres o gymalau llwyddianus dydd Sadwrn.

Erbyn y prynhawn roedd Evans wedi ymestyn ei fantais i dros 47 eiliad dros ei wrthwynebydd agosaf Thierry Neuville.

Dydd Gwener llwyddodd y Cymro i orffen yn gyntaf ar lwybrau Myherin a Hafren, a dod yn chweched yn Sweet Lamb, ar fore llawn cyntaf y rali.

Cafodd yr un tri chymal eu rasio yn y prynhawn, gydag Evans yn ennill ar lwybr Myherin unwaith eto, a dod yn ail ar Sweet Lamb a Hafren.

Roedd y gyrwyr eisoes wedi rasio un cymal byr ddydd Iau.

Image copyright Getty Images
Image caption Daeth Elfyn Evans, yn ei gar DMACK/M-Sport Ford Fiesta, yn ail yn rali'r Ariannin yn gynharach yn y tymor

Dyw Evans erioed wedi ennill rali ym Mhencampwriaeth Rali'r Byd, ond fe ddaeth yn ail yn ralïau'r Ariannin a'r Ffindir yn gynharach eleni.

Ogier, Tanak a Thierry Neuville yw'r unig dri gyrrwr sydd dal â gobaith o ennill y bencampwriaeth eleni.