Rhybudd teithio cyn gornest Anthony Joshua yng Nghaerdydd

Joshua v Takam

Mae rhybudd i ymwelwyr sy'n teithio i Gaerdydd ar gyfer gornest focsio fawr nos Sadwrn wrth i Dwnnel Hafren gael ei gau i gwblhau gwaith cynnal a chadw.

Bydd Anthony Joshua yn amddiffyn ei feltiau IBF a WBA pwysau trwm yn erbyn Carlos Takam yn Stadiwm Principality.

Mae'r hyrwyddwyr yn disgwyl 78,000 o gefnogwyr yn y stadiwm, fyddai'n golygu mai dyma fyddai'r digwyddiad chwaraeon undydd mwyaf erioed yng Nghymru.

Bydd bysiau yn rhedeg yn lle trenau rhwng Casnewydd a Bryste drwy'r penwythnos.

Mae bysiau hefyd yn rhedeg ar ran o'r siwrne rhwng Llundain a Chaerdydd, oherwydd gwaith cynnal a chadw rhwng Paddington a Reading.

Y gred ymysg y trefnwyr yw bod 92% o'r tocynnau ar gyfer yr ornest wedi eu gwerthu i bobl o du allan i Gymru, ac felly mae disgwyl tua 70,000 o ymwelwyr i'r brifddinas.

Oherwydd hynny, mae rheolwr gyfarwyddwr Great Western Railway wedi annog ymwelwyr i gynllunio eu trefniadau teithio o flaen llaw.

Image copyright Cyngor Caerdydd

Yn ogystal â'r nifer is o drenau yn teithio i Gaerdydd ddydd Sadwrn, mae Network Rail yn rhybuddio na fydd unrhyw drenau yn ôl i Lundain na Bryste wedi'r digwyddiad.

Dywedodd Network Rail bod y gwaith cynnal a chadw "angenrheidiol" wedi ei gynllunio ers 2016, ac y byddai canslo'r gwaith yn golygu "mwy o gostau i'r trethdalwr".

Cau ffyrdd y ddinas

Mae giatiau'r stadiwm yn agor am 17:00 brynhawn Sadwrn, ac mae disgwyl i'r brif ornest ddechrau am tua 22:30.

Mae Cyngor Caerdydd yn dweud y bydd holl strydoedd canol y ddinas ar gau o 16:00 brynhawn Sadwrn tan 01:00 fore Sul.

Mae'r cyngor yn annog teithwyr i ddefnyddio lleoliadau Parcio a Theithio.

Bydd y ffyrdd canlynol ar gau ar gyfer y digwyddiad:

  • Ffordd y Brenin o'r gyffordd â Heol y Gogledd i'r gyffordd â Heol y Dug;
  • Heol Ddwyreiniol y Bont-faen o'r gyffordd â Heol y Gadeirlan i'r gyffordd â Heol y Porth;
  • Stryd Tudor o'r gyffordd â Ffordd Clare i'r gyffordd â Stryd Wood:
  • Stryd Plantagenet a Stryd Beauchamp o'r cyffyrdd â Despenser Place i'r cyffyrdd â Stryd Tudor:
  • Heol Saunders o'i chyffordd â Heol Eglwys Fair;
  • Heol y Tollty ar ei hyd:
  • Heol Penarth o'i chyffordd â Heol Saunders i'r fynedfa sydd yn arwain at gefn yr Orsaf Ganolog.

Bydd y ffyrdd canlynol ar gau ar eu hyd: Heol y Dug, Heol y Castell, Stryd Fawr, Heol Eglwys Fair, Stryd Caroline, Stryd Wood, Y Sgwâr Canolog, Heol y Porth, Stryd y Cei, Plas y Neuadd, Y Gwter, Heol y Parc, Stryd Havelock a Heol Scott.

Pynciau Cysylltiedig