Seiclwr yn marw wedi gwrthdrawiad ym Mro Morgannwg

Heddlu

Mae'r heddlu wedi arestio dyn 36 oed ar amheuaeth o achosi marwolaeth trwy yrru yn beryglus yn dilyn marwolaeth seiclwr.

Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad am 07:20 fore Sadwrn ar yr A48 rhwng y Bontfaen a Phentre Meurig ym Mro Morgannwg.

Yn ôl yr heddlu bu car Skoda Octavia gwyn mewn gwrthdrawiad â thri seiclwr.

Bu farw dyn 26 oed yn y fan a'r lle. Cafodd y ddau seiclwr arall fan anafiadau.

Arestiwyd dyn lleol 36 oed yn dilyn y digwyddiad, ac mae'r heddlu wedi apelio am unrhyw dystion i'r digwyddiad gysylltu â nhw.