Cyhoeddi enw bachgen wedi marwolaeth Gwytherin

Morgan Miller-Smith Image copyright Llun teulu

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cyhoeddi enw bachgen maen nhw'n credu fu farw ar ôl cymryd cyffuriau mewn digwyddiad yng Ngwytherin ger Llanrwst.

Bu farw Morgan Phillip Miller-Smith, 16 o Gonwy, yn Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan yn oriau mân y bore ddydd Sul.

Roedd wedi'i gludo i'r ysbyty yn dilyn galwad i'r gwasanaethau brys am 01:11 fod y bachgen wedi'i daro'n wael yn ystod parti Calan Gaeaf.

Dywedodd yr heddlu eu bod yn credu ar hyn o bryd ei fod wedi cymryd tabledi pinc, sgwâr oedd yn debyg i ecstasi, gyda symbol Rolls Royce ar un ochr a 200mg ar yr ochr arall.

'Annwyl, doniol a charedig'

Mewn teyrnged ar eu tudalen Facebook dywedodd siop goffi a llyfrau L's yng Nghonwy, ble roedd Morgan Miller-Smith yn gweithio, fod ei farwolaeth yn "drasiedi trychinebus".

"O ganlyniad 'dyn ni wedi colli un o'r dynion ifanc mwyaf annwyl, doniol a charedig rydw i erioed wedi ei gyfarfod," meddai neges ar y dudalen.

"Mae bywyd ifanc trasig wedi ei gymryd oddi wrthym ni yn llawer cynt na 'dyn ni'n teimlo roedd Duw yn ei fwriadu.

"Mae'r holl deulu Miller-Smith yn gweithio yma yn L's ac rydyn ni'n ystyried ein hunain yn un teulu mawr, felly gallwch ddychmygu fod hyn wedi ein taro ni'n galed."

Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Mae'r heddlu wedi rhybuddio am effaith y tabledi ecstasi yma

Dywedodd pennaeth Ysgol Aberconwy, ble roedd Morgan Miller-Smith yn ddisgybl chweched dosbarth, eu bod yn "drist ofnadwy" o glywed y newyddion am ei farwolaeth.

"Roedd Morgan yn ddisgybl poblogaidd yn yr ysgol ac yn uchel ei barch ymysg athrawon a'i gyd-ddisgyblion. Bydd colled fawr ar ei ôl gan bawb oedd yn ei adnabod," meddai Ian Gerrard.

Mae'r heddlu eisoes wedi rhybuddio unrhyw un sydd â thabledi o'r math gafodd eu disgrifio yn eu meddiant i beidio â'u cymryd.

Dywedodd perchennog y sgubor ble chafodd y parti ei gynnal, Elin Williams fod y digwyddiad "wedi ei drefnu'n iawn a'i drwyddedu'n llawn gan Gyngor Conwy".

Roedd tua 200 o bobl yn bennaf o ardal Llandudno a Bae Colwyn wedi eu cludo i'r digwyddiad, ddaeth i ben am hanner nos.

Ychwanegodd fod staff diogelwch a chymorth cyntaf ar y safle, a'u bod wedi sylwi ar berson ifanc oedd angen cymorth meddygol yn fuan wedi i'r digwyddiad orffen.

'Digwyddiad trasig'

Dywedodd yr uwch-arolygydd Gareth Evans o Heddlu'r Gogledd: "Mae'r digwyddiad yma wir yn un drasig ble mae bachgen ifanc wedi colli ei fywyd.

"Rydyn ni'n meddwl am ei deulu a'i ffrindiau yn y cyfnod anodd hwn ac mae swyddogion arbenigol yn rhoi cymorth iddyn nhw.

"Hoffwn ofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth allai fod o gymorth i ni i ddod yn eu blaenau a chysylltu â'r heddlu ar 101."

Mae disgwyl i archwiliad post mortem gael ei gynnal yn hwyrach ddydd Llun.

Pynciau Cysylltiedig