Caerffili i dalu setliad i swyddogion

Published
image captionMae'r anghydfod wedi costio dros £3m i Gyngor Caerffili hyd yn hyn

Fe fydd dau uwch swyddog gyda Chyngor Caerffili'n derbyn bron £300,000 wedi i'r cyngor benderfynu y byddai eu cyflogaeth yn dod i ben.

Mae'r dirprwy brif weithredwr Nigel Barnett a'r pennaeth gwasanaethau cyfreithiol Daniel Perkins - ynghyd â phrif weithredwr y sir - wedi bod i ffwrdd o'u gwaith ar gyflog llawn ers 2013 yn sgil honiad eu bod wedi cynyddu eu cyflogau'n anghyfreithlon.

Mewn cyfarfod arbennig o'r awdurdod ddydd Mawrth, penderfynodd cynghorwyr y byddai cyflogaeth y ddau yn dod i ben ar unwaith.

Mae'r cyn-brif weithredwr Anthony O'Sullivan yn dal ar "wyliau arbennig".

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: "Mae hyn yn dod â chyfnod anodd iawn i ben."

Fel rhan o'r setliad bydd Mr Barnett yn derbyn £171,000 a Mr Perkins £127,000.

image captionMae'r cyngor wedi cytuno ar setliad gyda Daniel Perkins a Nigel Barnett

Honnwyd yn Medi 2012 bod y tri swyddog wedi cytuno i roi codiad cyflog iddyn nhw'u hunain o 20% mewn cyfnod pan oedd mwyafrif staff y cyngor yn wynebu rhewi eu cyflogau.

Yn ddiweddarach fe gafodd y codiadau cyflog eu newid i rai llai.

'Gwell i'r cyngor a'r trethdalwr'

"Mae'r adroddiad sydd gerbron cynghorwyr yn cynnwys cynnig y gallai cynghorwyr ei ystyried ar y sail y byddai'n well i'r cyngor a'r trethdalwr, ac i'r swyddogion eu hunain," meddai arweinydd Cyngor Caerffili, Dave Poole.

Dywedodd fod dwy flynedd wedi cael "eu colli mewn achos llys gafodd ei ddiddymu heb wrandawiad" a'u bod wedi gorfod dilyn "proses ddisgyblu statudol" wedi hynny.

O achos hynny, meddai, mae'r anghydfod "wedi para llawer hwy na ddylai".

Ychwanegodd y byddai manylion unrhyw gytundeb yn cael eu rhyddhau yn dilyn y cyfarfod.