Llysgennad yn rhagdybio bydd masnachu heb dollau'n parhau

James Williams
Gohebydd Brexit BBC Cymru

Published
image copyrightGetty Images
image captionDoes dim tollau ar fasnachu nwyddau a gwasanaethau rhwng gwledydd yr Undeb Ewropeaidd

Wrth edrych tua Brexit, mae swyddogion Llywodraeth Prydain yn gweithio ar y rhagdybiaeth y bydd masnach heb dollau yn parhau rhwng y Deyrnas Unedig a'r Undeb Ewropeaidd.

Ond mae llysgennad y DU i Sefydliad Masnach y Byd (WTO) yn dweud y byddai eu swyddogion nhw'n gallu "addasu" i newidiadau masnach os na fydd cytundeb.

Roedd Julian Braithwaite yn siarad gyda BBC Cymru ar ôl cyfarfod gydag ysgrifennydd economi Cymru yn Genefa.

Mae Ken Skates wedi dweud y byddai goblygiadau dim cytundeb yn "amhleserus".

image captionRoedd Julian Braithwate yn siarad wedi iddo gwrdd â Ken Skates o Lywodraeth Cymru

Yn gynharach y mis yma dywedodd Theresa May bod angen i Brydain baratoi ar gyfer "bob posibilrwydd", gan gynnwys peidio dod i gytundeb masnach.

Gan fod y DU yn rhan o'r UE, ar hyn o bryd does dim tollau ar nwyddau a gwasanaethau sy'n cael eu hallforio o Gymru a Phrydain i wledydd eraill yr UE.

Pe bai gweinidogion yn San Steffan yn methu cael cytundeb masnachol gyda'r UE yn ystod y trafodaethau Brexit, fe fyddai rheolau'r WTO yn cael eu gweithredu rhwng y DU a'r UE.

O dan y rheolau hynny, byddai'n rhaid i'r UE osod tollau ar nwyddau a gwasanaethau o'r DU ar yr un cyfraddau â gwledydd eraill - rhwng 2-3% ar lawer o gynnyrch diwydiannol, 10% ar geir, a rhwng 20-40% ar rai cynnyrch amaethyddol.

'Diddordeb' y ddwy ochr

Yn ôl llysgennad y DU i'r WTO, Julian Braithwaite fe fydd 'na "ddiddordeb ar ddwy ochr y Sianel i barhau" gyda masnach heb dollau.

"Yr hyn rydyn ni yn gwneud ar y funud yw rhagdybio mai dyna fydd y canlyniad," meddai.

Ond ychwanegodd y byddai modd "addasu" cytundebau rhwng Prydain a gwledydd eraill Ewrop fel eu bod ddim yn cynnwys masnachu am ddim pe byddai angen hefyd.

Er mwyn hwyluso'r broses o adael, mae disgwyl i'r DU efelychu perthynas fasnachu'r UE gyda gwledydd y tu allan i'r undeb. Fe fyddai hynny'n cynnwys tariffau ar nwyddau a gwasanaethau, a chwotâu ar fewnforio.

Mae Mr Braithwaite yn cydnabod mai gosod cwotâu mewnforio "efallai yw'r mater mwyaf sensitif yn ystod y cyfnod o newid".

image copyrightLlywodraeth Cymru
image captionMae Ken Skates wedi dweud fod angen "sicrhau bod buddiannau Cymru yn cael eu cynrychioli'n deg" wrth drafod Brexit

Ar ôl ymweld â'r llysgennad fe aeth Ken Skates i gyfarfod ag Alan Wolff, dirprwy gyfarwyddwr cyffredinol WTO.

Nod yr ysgrifennydd economi yw gwneud yn siŵr bod buddiannau Cymru yn cael eu "cynrychioli yn deg yn y WTO yn ystod y broses Brexit."

Mae hefyd wedi sôn eto am bwysigrwydd - yn ei farn e - arwyddo cytundeb masnach rhwng y DU a'r UE.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol