Cwis: Blew neu beidio?

Published

Mae hi'n gyfnod Tashwedd unwaith eto, ble bydd nifer o ddynion (a merched efallai?) yn ceisio tyfu eu mwstash gorau, gan beidio siafio o gwbl am fis.

Bydd rhai yn fwy llwyddiannus na'i gilydd, wrth reswm.

Yn anffodus, nid yw pawb yn penderfynu fod mwstash yn rhywbeth i'w drysori a'i warchod am byth. Ydych chi'n cofio pa rai o'r sêr yma sydd wedi dyfalbarhau â'r crib mwstash, a pha rai sydd wedi hen estyn am y rasal?