Penodi prif weithredwr newydd Cyfoeth Naturiol Cymru

Published
image copyrightBBC/CNC
image captionClare Pillman yw prif weithredwr CNC

Mae'r corff amgylcheddol Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi penodi prif weithredwr newydd.

Clare Pillman, sydd ar hyn o bryd yn gyfarwyddwr yn yr Adran dros faterion Digidol, Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon yn San Steffan, fydd yn olynu Emyr Roberts.

Dr Roberts, wnaeth ymddeol yr wythnos ddiwethaf, fu'n gyfrifol am CNC ers i'r corff gael ei sefydlu yn 2013.

Mae CNC wedi cael blwyddyn heriol, gydag adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru yn dweud fod cwmni llifio wedi cael cytundeb 10 mlynedd gan y corff heb i gwmnïau eraill gael cyfle i geisio am y cytundeb.

Ond dywedodd Dr Roberts wrth ACau na chafodd CNC eu twyllo gan y cwmni, ac mae'n dweud bod ei gyfnod wrth y llyw wedi dangos iddo "na allwch chi blesio pawb."

Brodor o Nercwys ger Yr Wyddgrug yw Ms Pillman, ac mae hi'n dysgu Cymraeg. Cyn cychwyn ei swydd yn San Steffan, roedd yn gyfrifol am Wasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi yng Nghymru.

Bydd yn dechrau ei gwaith fel prif weithredwr ddiwedd mis Chwefror, gyda Kevin Ingram - cyfarwyddwr cyllid CNC - yn y rôl dros dro tan hynny.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol