Scully-Hicks: Rheithgor yn ystyried eu dyfarniad

Published
image copyrightWales News Service
image captionMae Matthew Scully-Hicks yn gwadu cyhuddiad o lofruddiaeth

Mae'r rheithgor yn yr achos yn erbyn dyn sydd wedi'i gyhuddo o lofruddio ei ferch fabwysiedig 18 mis oed wedi dechrau ystyried eu rheithfarn.

Bu farw Elsie Scully-Hicks yn yr ysbyty yng Nghaerdydd o anafiadau gafodd eu disgrifio yn y llys fel rhai "catastroffig" ar 29 Mai, 2016.

Mae Matthew Scully-Hicks, 31, yn gwadu ei lladd.

Roedd yr hyfforddwr ffitrwydd wedi cwblhau'r broses o fabwysiadu'r ferch fach gyda'i ŵr Craig bythefnos yn gynharach.

'Anafiadau difrifol'

Mae'r erlyniad yn honni ei fod, ar 25 Mai y llynedd, wedi gafael yn Elsie "o gwmpas ei hasennau, ei hysgwyd fel ei bod wedi taro'i phen ar wyneb caled, neu wedi defnyddio gwrthrych caled i'w tharo hi".

Mae Mr Scully-Hicks yn gwadu niweidio neu gam-drin Elsie yn ystod yr wyth mis a hanner y bu'n byw gydag ef a'i ŵr Craig.

Cyn anfon y rheithgor i ystyried eu dyfarniad, dywedodd y Barnwr Mrs Ustus Nicola Davies wrthyn nhw: "Yn yr achos hwn does dim amheuaeth bod anafiadau difrifol i ben, ymennydd a llygaid Elsie.

"Roedd hi'n 18 mis oed. Efallai y byddwch yn credu oherwydd ei hoed, maint a phwysau, ei bod yn blentyn bach bregus."

Bydd y rheithgor o naw dyn a thair menyw yn Llys y Goron Caerdydd yn parhau i drafod eu dyfarniad ddydd Iau.

Pynciau Cysylltiedig