Gwrthdrawiad A48: Teyrngedau i seiclwr, Jack Berry

Published
image copyrightLlun teulu

Mae Heddlu De Cymru wedi cadarnhau mai Jack Berry oedd y seiclwr fu farw mewn gwrthdrawiad rhwng car a thri beic ym Mro Morgannwg ddydd Sadwrn.

Roedd Mr Berry, 26, yn byw yn ardal Grangetown yng Nghaerdydd, ond cafodd ei eni yn Yr Almaen a'i fagu yn Abercarn.

Roedd yn briod â Luisa ac wedi bod yn gweithio fel cogydd ym mhentref Saint Hilari ym Mro Morgannwg.

Mewn datganiad, dywedodd ei deulu: "Roedd e'n ŵr, mab a brawd cariadus ac fe fyddwn yn gweld ei golli'n fawr."

Apelio am wybodaeth

Ychwanegodd teulu Mr Berry ei fod yn hoff iawn o chwaraeon ac yn chwarae i dimau rygbi a phêl-droed Abercarn a'r Coed-duon.

Ychwanegodd y datganiad bod Mr Berry wedi dymuno mynd i'r fyddin ers yn ifanc, fel ei rieni, ac yn ystod ei gyfnod o chwe blynedd yno ei fod wedi disgleirio ym myd y campau, a rygbi yn enwedig.

Mae'r heddlu'n parhau i ymchwilio i'r gwrthdrawiad, ddigwyddodd am tua 07:20 fore Sadwrn ar yr A48 rhwng ffordd osgoi Y Bont-faen a Phentremeurig.

Mae'r dyn lleol 36 oed a gafodd ei arestio ar amheuaeth o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus wedi cael ei ryddhau tra bod yr ymchwiliad yn parhau.

Mae'r heddlu'n parhau i apelio am dystion i'r digwyddiad.

Straeon perthnasol